Gi ungdommene sommerjobb!

Bilde av gutter på Meråker alpinsenter sommeren 2020. Fra venstre mot høyre: Ole Wæhre, Ola Stormo og Artor Atluev (Foto Odd Wæhre)
Sommerjobb: Disse guttene jobbet for Meråker alpinsenter sommeren 2020. Fra venstre mot høyre: Ole Wæhre, Ola Stormo og Artor Atluev (Foto Odd Wæhre)

Trøndelag fylkeskommune gir kommuner i Trøndelag muligheten til å søke økonomisk støtte for å få ungdom ut i sommerjobb. Søknadsfrist er 21. mai.

I år som i fjor ønsker Trøndelag fylkeskommune at flest mulig ungdommer i Trøndelag får seg en sommerjobb. 

Stor interesse

Fjorårets utlysning viste at interessen var stor. Da fikk 28 av 38 kommuner tilskudd til sommerjobber i kommunenes egne etater og lokale bedrifter.

- En sommerjobb kan bli en viktig inngang til det som kan bli ungdommenes framtidige yrke. Om det ikke blir det, så er uansett en sommerjobb en kilde til å prøve hvordan det er å skaffe sin egen inntekt og å lære seg mer om arbeidslivet, sier leder i hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune, Terje Sørvik (Ap).

Næringslivet står sentralt

I år spisses ordningen mot næringslivet. Trøndelags næringsstrategi «Et verdiskapende Trøndelag» er nemlig grunnlaget for årets tilskuddsordning. Det betyr i praksis at sommerjobbene i all hovedsak vil være i næringslivet, og at det bare gis tilskudd til jobber innenfor bioøkonomi, sirkulærøkonomi, havrommet, smarte samfunn og opplevelsesnæringer.
Årets ordning forutsetter med andre ord at kommunene samarbeider med lokale bedrifter.

Det åpnes likevel for at det kan gis tilskudd til sommerjobber i kommunal sektor hvis sommerjobbene angår de samme temaene i verdiskapingsstrategien. Det kan eksempelvis være kommunale sommerjobber innenfor renovasjon og avfallshåndtering (sirkulærøkonomi) og reiseliv/kultur (opplevelsesnæringer).

Skal bygge opp næringslivet

Leder av Ungdommens fylkesutvalg (UFU), Vegard Gunnerød Sem, mener støtteordningen er svært viktig med tanke på dagens pandemi-situasjon.

- Sommerjobber kan bidra til at ungdom har en plass å gå til. Vi har opplevd ensomhet og mye annet i tiden med Covid19. Da er det viktig at ungdommene kommer ut i arbeid. Ungdommen skal jo være med å bygge opp næringslivet etter pandemien. Da er det også viktig at de kommer seg ut i jobb og får bidra til denne oppbyggingen, sier Sem.

200 ukelønner

Trøndelag fylkeskommune bevilger 1,4 millioner kroner til ordningen. Dette utgjør 200 «ukelønner» der hver ukelønn er på 7000 kroner. Målet er at bedriftene eller kommunene skal bidra med minimalt to ukers sommerjobb utover den ene uka Trøndelag fylkeskommune finansierer.
Ordningen gjelder ungdom i alderen 15-20 år.

Her finner du utlysning og søknadsskjema.

Kontakt:

Pål Ranes
Seniorrådgiver
74 17 52 06 995 29 304

 

Sist oppdatert 04.05.2021