Samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv

Trøndelag fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler til samarbeidsprosjekter. Frist for å søke er 1. november.

Prosjekter innenfor denne ordningen skal bidra til å gi barn og unge kunnskap om, identifikasjon med og stolthet over lokalt arbeids- og næringsliv. Målet er de unge skal se muligheter for en framtid og yrkeskarriere i hjemkommune og hjemfylke.

Det er satt av 3 millioner kroner til ordningen. Se utlysningen her:

Utlysning – Samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv

Retningslinjer

  • Lokale partnerskap kan søke om opptil 500 000 kr til samarbeidsprosjekter.
  • Lokale partnerskap kan bestå av næringslivsaktører, utviklingsaktører, opplæringskontor, kommuner, regionråd, og oppvekst- og utdanningssektor. 
  • Det åpnes for prosjekter på alle nivåer i oppvekst- og utdanningssektoren; barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, høyere yrkesfagskole og høyskole/universitet.
  • Både offentlige og private oppvekst- og utdanningsinstitusjoner kan delta.
  • Det er krav om deltakelse både fra oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv.
  • Det er krav om egenfinansiering på minst 50 %.
  • Det gis ikke støtte til enkeltarrangementer av typen yrkes-/utdanningsmesser.
  • Prosjektene kan ha opptil to års varighet.

Se alle retningslinjer for ordningen her:

Retningslinjer

Se mål og eksempler på aktiviteter i samarbeidsprosjekter her:

Mål og eksempler på aktiviteter

Hvordan søke

Søknad opprettes i Regionalforvaltning, her:

Søknadsskjema for samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv

Fylkeskommunen ønsker dialog med søkere om innhold og gjennomføring av prosjektene. Der det er ønskelig deltar fylkeskommunen gjerne i referanse-/ styringsgruppe.

Merk at frist for å søke er 1. november 2020. Søkere får svar innen 15. desember 2020.

 

Kontaktpersoner

Pål Ranes ved Avdeling for plan, næring og kulturminner i Trøndelag fylkeskommune. 995 29 304

Anders Lehn ved Avdeling for utdanning i Trøndelag fylkeskommune. 913 40 093

Sist oppdatert 22.04.2021