User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Interreg

Interreg gir økonomisk støtte til regional utvikling på tvers av regioner og landegrenser.

Norge deltar i flere Interreg-programmer. Både offentlige virksomheter og organisasjoner, universitet og høgskoler, forskningsinstitusjoner, nærings- og arbeidslivsorganisasjoner,  bransjeorganisasjoner og statlige myndigheter kan søke om samarbeidsprosjekter. 

Les mer på Interreg sine nettsider.

Sist oppdatert 02.02.2018