User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Søknadsfrist 13. februar 2019

13. februar 2019 er frist for å søke om regional kvalifiseringsstøtte og regionale bedriftsprosjekter. Se mer på Regionalt Forskningsfond Midt-Norge sine hjemmesider (lenke under).

Regionalt forskningsfond Midt Norge skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for innovasjon og utvikling i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Fondet støtter FoU-prosjekter som er initiert av bedrifter og kommuner i samarbeid med universiteter, hyskoler og forskningsmiljø. RFFMidt utlyser forskningsmidler vår og høst.

Les mer om fondet på Regionalt forskningsfond Midt-Norges nettsider.

Sist oppdatert 04.02.2018