User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Søknadsfrist 25. september 2019

25. september 2019 var frist for å søke om regional kvalifiseringsstøtte og regionale bedriftsprosjekter. Se mer på Regionalt Forskningsfond Midt-Norge sine hjemmesider (lenke under).

Regionalt forskningsfond Midt Norge skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for innovasjon og utvikling i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Fondet mottar søknader fra små og mellomstore bedrifter, næringsklynger og kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Prosjektene må være organisert i et samarbeid med et eller flere FoU-miljø.

Universitet, høyskoler og FoU-institusjoner kan søke om regional kvalifiseringsstøtte i samarbeid med en eller flere bedrifter og/eller kommuner innenfor regionen.

For mer informasjon om våre utlysninger se RFFMidtUtlysning.

  • Regional kvalifiseringsstøtte
  • Regionale bedriftsprosjekter

Merk også at RFF Midt har et særskilt ansvar for samiske forskningsinteresser og behov, og at det i denne utlysningsrunden finnes øremerkede midler til samiske tema.

Se nettsidene til RFF Midt finner du kontaktopplysninger til fondssekretariatet.

Sist oppdatert 04.10.2019