User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Større prosjekter

Informasjon om større, pågående prosjekter der Trøndelag fylkeskommune deltar.

Omstilling

Det er for tiden to kommuner i fylket som har status som omstillingskommuner; Lierne og Indre Fosen (tidligere Rissa og Leksvik). Denne statusen innebærer at fylkeskommunen og Innovasjon Norge sammen med kommunene har et langsiktig oppfølgingsansvar. Dette gjelder både ekstraordinære virkemidler og faglig oppfølging.

Som ledd i arbeidet er det utarbeidet egne omstillingsplaner med årlige handlingsplaner og det er ansatt egne prosjektledere og lokale omstillingsstyrer som står ansvarlige for arbeidet.

EU-prosjekt

Internasjonalt engasjement er en integrert del av oppdraget som regional utviklingsaktør og fylkeskommunen er i dag aktivt involvert som partner sammen med en rekke regioner i Europa i fire større EU-prosjekt.

  • Skills + er en videreutvikling av et tidligere Interreg Europaprosjekt (e-Create) med mål om å øke konkurransekraften hos små og mellomstore bedrifter gjennom økt digital kompetanse.
  • Prosjektet BSR Stars har fokus på koblingen mellom FoU miljøer og næringsliv innen bioøkonomi og sirkulær økonomi.
  • SMICE skal bidra til «det grønne skiftet» gjennom å bidra til klimavennlige løsninger i næringslivet.
  • Kultur og naturarv gjennom bærekraftige pilegrimsreiser er tema i prosjektet Green Pilgrimage.

Målet med vår deltagelse i EU prosjekt er at de skal bidra til styrke vedtatte satsingsområder samt gi innspill til løsninger på regionale utfordringer. Deltagelsen gir tilgang til internasjonale nettverk og faglig kompetanse.

Sist oppdatert 15.12.2017