User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Regionalt næringsprogram

Som en del av regionreformen har Trøndelag fylkeskommune fått i oppdrag å gjennomføre et toårig forsøk med Regionalt næringsprogram i landbruket.

Regionalt næringsprogram skal gi strategisk retning for det regionale næringsarbeidet på landbruksområdet sett i sammenheng med regionens samlede næringsutviklingsarbeid. Programmet skal bidra til økt samarbeid mellom aktørene og samordning av ressurser og virkemidler.

Regionalt næringsprogram inngår som en del av Regionalt bygdeutviklingsprogram, og er utarbeidet i tråd med signaler gitt fra Landbruks- og matdepartementet om revidering av regionale bygdeutviklingsprogram.

Regionalt næringsprogram  

Sist oppdatert 15.02.2019