User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Midler til utvikling av nytt studietilbud: Tjenestedesign for arbeidslivet

4.juni 2019 delte regjeringen ut 35 millioner kroner til fleksible videreutdanningsprogram i digital kompetanse, der samarbeidskonstellasjoner i Trøndelag fikk tildelt midler til 2 piloter.

DiguT/Kompetanseløft Trøndelag tok i vår initiativ overfor NTNU VIDERE for å få pilotert et nytt studium i tjenestedesign og prosessledelse, som kan kombineres med jobb. Det ble sendt inn en søknad i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen på piloten "Tjenestedesign for arbeidslivet" i regi av NTNU. Studiet er ett av 16 prosjekt som ble tildelt utviklingsmidler fra regjeringen. Nord universitet og Steinkjer Næringsforum med flere har også fått tildelt midler til "Digital Transformasjon i min virksomhet". Arbeidet med å utvikle piloten i studiet "Tjenestedesign for arbeidslivet" starter i juni og Kompetanseløft Trøndelag skal bidra inn i utvikling av innhold i studiet.