Regional plan for kulturminner

Tinghaugen. Foto: Marius Rua
Tinghaugen. Foto: Marius Rua

Trøndelag fylkeskommune arbeider med en Regional plan for kulturminner som skal vedtas i 2021.

Hensikten med planarbeidet er å samle aktørene for å utarbeide en regional kulturminnepolitikk for Trøndelag. Planen utarbeides i tett samarbeid med kommunene, statlige sektormyndigheter og andre interessenter.

Planprogrammet, som er første steg i planarbeidet, var på høring fram til 31.12.2019. Det kom inn 35 høringssvar.

Planprogrammet skal fastsettes i fylkestinget i februar, og behandles først i Hovedutvalg for næring 5. februar.

Planprogrammet ble fastsatt 26. februar 2020 i fylkestinget.

Vi har etablert arbeidsgrupper for hvert av temaene:

Prosjektleder er Hilde Arna Tokle Yri – e-post: hilyr@trondelagfylke.no

Vedtatt planprogram Regional plan for kulturminner

Vedtak FT

Saksfremlegg hovedutvalg for næring 5. februar 2020

Sammendrag høringssvar - planprogram Regional plan for kulturminner

Seminarer:

Arbeid med kunnskapsgrunnlag for regional plan for kulturminner i Trøndelag 

Seminar i to deler i samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune og studieprogram for kulturminneforvaltning, NTNU

Program

Dag 1 – Onsdag 11.9. 2019 kl. 10.15–15.00

 

10.15–10.45   Hilde Arna Tokle Yri, Trøndelag fylkeskommune: Regional plan for kulturminner i Trøndelag – kva og kvifor?

10.45–11.15   Ola Svein Stugu, NTNU: Minne om kva? Nokre spørsmål og dilemma i den regionale kulturminneforvaltninga.

11.15–11.30 Pause

11.30–12.00   Pål Thonstad Sandvik, NTNU: Typisk trøndersk? Livsgrunnlag, næringsveier og kulturminner

12.00–12.30 Hilde Gunn Slottemo, Nord universitet: Fra rødt amt til grønt fylke. Ei fortelling om Nord-Trøndelag på 1900-tallet

12.30–13.15  Lunsj

13.15–13.45  Henriette Kahn, Jødisk museum Trondheim: Jødiske kulturminnet i Trøndelag

13.45–14.15   Lars Fredrik Stenvik, NTNU, VM: Arkeologiske kulturminner som særmerker det trønderske kulturlandskapet

14.15–14.45 Aud M. Tretvik, NTNU: Utmarkas kulturminne

14.45–15.00  Avslutning

 

Dag 2 – Onsdag 25.9. 2019 kl. 10.00 – 15.00 

10.00–10.10 Åpning v/Aud Mikkelsen Tretvik, NTNU

10.10.–10.35 Jenny Fjellheim, Rørosmuseet: Om sørsamisk kulturarv

10.35–11.00   Christian Wee, Falstadsenteret: Minner fra 2. verdenskrig – underkommunisert i Trøndelag?         

10.00–11.25  Chris McLees, NIKU: Byer og urbant liv i Trøndelag i etterreformatorisk                  tid: arkeologiens vitnesbyrd.

11.30–12.30   Masterstudenter i kulturminneforvaltning: Christina Edelsteen, Karen Elkjær, Arnhild Jordet, Åshild Kittelsen, Torgil Pålsrud, Kristin Marie Singstad og Håkon Wille: Om kulturminner av regional interesse: Hva særmerker det trønderske og hva bør prioriteres i en regional kulturminneplan?

12.30–13.15 Lunsj 

13.15–14.45 Panel i debatt med salen. Paneldeltagere: Mattias Bäckström, Tine Kommisar, Ola Svein Stugu, Hilde Arna Tokle Yri, Robert Øfsti og én studentrepresentant.

                   Innledning til paneldebatt ved Mattias Bäckström, NTNU: Forskjellige kulturarvbegreper i dagens kulturminne- og kulturarvsektor

                   Diskusjonsleder Margrethe Stang, NTNU og Fortidsminneforeningen

14.45–14.50  Avslutning

Presentasjoner:

ChrisMcLees Innlegg Byer og urbant liv i Trøndelag i etterreformatorisk

Christian Wee Innlegg fra Falstadsenteret

Lars Stenvik Innlegg Kulturminneplan Trøndelag

Ola Svein Stugu Innlegg Trøndelags fortid som kulturminne

 

Hilde Arna Tokle Yri
Seniorrådgiver
74 17 51 73
Sist oppdatert 24.09.2020