User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Regional plan for kulturminner

Trøndelag fylkeskommune arbeider med en Regional plan for kulturminner, som skal vedtas i 2021.

Hensikten med planarbeidet er å samle aktørene for å utarbeide en regional kulturminnepolitikk for Trøndelag. Planen utarbeides i tett samarbeid med kommunene, statlige sektormyndigheter og andre interessenter.

Planprogrammet sendes på høring i september 2019. Planprogrammet skisserer et forslag til innhold i planen og hvordan planprosessen skal foregå.

I løpet av perioden vil Trøndelag fylkeskommune arrangere seminarer og møter. Først ut er to seminardager i samarbeid med NTNU som har fått navnet «Typisk trøndersk?» Dagene er 11. og 25. september 2019, se arrangementskalender for mer informasjon.

Sist oppdatert 02.09.2019