User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Hvem gjør hva

Møt dem som jobber med kulturminnevern i Trøndelag fylkeskommune, og finn ut hvem som gjør hva.

Seksjonsleder  

Silje Svinsaas Holiløkk er seksjonsleder for seksjon for kulturminner. Har ansvar for koordinering av kulturminneseksjonen. Utdannet kulturminneforvalter med særlig interesse for kulturlandskap og kulturarven som ressurs i samfunnsutviklingen.
E-postsilhol@trondelagfylke.no 

Faggruppe for formidling og utvikling  

Lars Forseth har ansvar for skjøtsel, formidling og utviklingsprosjekter av kulturminner. Arbeider særlig retta mot kulturlandskap, landbruk, og satsinga Utvalgte Kulturlandskap i Landbruket (UKL). Utdannet arkeolog med erfaring innen GIS, databaser og geostatistiske analyser. 
E-postlarfor@trondelagfylke.no 

Kristin Prestvold har ansvaret for kulturminneformidling med fokus på opplevelse, attraksjonsutvikling og verdiskaping. Ansvarlig for Kulmin og Cultourist som er fylkeskommunens strategi for digital kulturminneformidling. Jobber med sosiale medier, arrangerer kulturminnekurs i kommunene og bidrar inn i store verdiskapingsprosjekt. Spesiell interesse for fortellingen og den gode historien.
E-postkripr@trondelagfylke.no 

Hans Marius Johansen har ansvar for sikring, formidling, tilrettelegging og skjøtsel av kulturminner. Utdannet arkeolog med spesiell interesse for kystkultur, forhistoriske bygningskonstruksjoner, militærhistorie og GIS.
E-posthanjo@trondelagfylke.no 

Faggruppe for eldre tid (arkeologi / kulturminner eldre enn 1537) 

Anne Haug har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Tydal, Selbu, Malvik, Orkdal, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya kommuner. Gir rådgivning til kommuner, tiltakshavere og utbyggere. Utdannet arkeolog med spesialisering innenfor steinalder og bronsealder. Spesielt interessert i pionerbosetning (eldre steinalder) og forhistorisk bosetning i huler og hellere. Har også interesse for feltmetodikk og effektivisering. 
E-post: annhau@trondelagfylke.no 

Frode Kristiansen har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Flatanger, Namsos, Fosnes, Nærøy, Vikna, Leka og Røyrvik. Gir rådgivning til kommuner, tiltakshavere og utbyggere. Har også ansvar for fartøyvern. Utdannet arkeolog med spesialisering innen marinarkeologi, og har en særlig interesse for båtbyggertradisjoner.
E-post: frokr@trondelagfylke.no  

Knut Harald Stomsvik har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Trondheim, Klæbu, Agdenes, Ørland, Midtre Gauldal, Holtålen og Røros kommuner. Gir rådgivning til kommuner, tiltakshavere og utbyggere.
E-postknust@trondelagfylke.no 

Inger Marie Kimo har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Inderøy, Verdal, Verran, Namdalseid, Steinkjer, Grong, Frosta og Rindal. Gir rådgivning til kommuner, tiltakshavere og utbyggere. Utdannet arkeolog, med særlig interesse for tidsdybde og overordnede sammenhenger i kulturlandskapet.
E-post: ingkim@trondelagfylke.no 

Eirik Solheim har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Namsskogan, Høylandet, Overhalla, Lierne, Snåsa, Indre Fosen, Levanger, Stjørdal og Meråker kommuner. Gir rådgivning til kommuner, tiltakshavere og utbyggere. Utdannet arkeolog med spesialisering i jernalderens bosetningsmønster. Spesielt interessert i metodeutvikling innenfor feltregistrering samt formidling og samarbeid med historieinteresserte.
E-post: eirso@trondelagfylke.no 

Ingvild Sjøbakk har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Oppdal, Rennebu, Meldal, Skaun, Melhus, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen kommuner. Gir rådgivning til kommuner, tiltakshavere og utbyggere. Utdannet arkeolog med spesialisering i jernalders gravskikk.
E-post: ingsjo@trondelagfylke.no 

Faggruppe for nyere tid (kulturminner nyere enn 1537)

Einar Strand har ansvar for å følge opp tiltak på de freda bygga nordligst i fylket og kulturmiljøet Sør-Gjæslingan. Er bygningsvernshandverker og rådgiver i bygningsvern med kontorsted Rørvik. Spesielt interessert i tradisjonshandverk og kompetanseheving av handverkere.
E-posteinstr@trondelagfylke.no 

Hauke Haupts har ansvar for oppfølging av tiltak på freda anlegg verneområder. Rådgir eiere, kommuner, tiltakshavere og utbyggere i plan- og byggesaker. Utdannet arkitekt/ingeniør med erfaring innen tradisjonelt bygningshåndverk. Spesielt interessert i bygningsfysikk, dendrokronologi, tradisjonshåndverk og kompetanseheving av håndverkere. 
E-posthauha@trondelagfylke.no 

Gunn-Hege Lande har ansvar for verneverdige bygninger- og anlegg i plan- og byggesaker. Gir råd til kommunene i med kulturminneplaner i KIK-prosjektet. Har utdanning innen etnologi, historie og kulturvern/kulturformidling. Kontaktperson for Levanger kulturmiljø.
E-post: gunlan@trondelagfylke.no 

Anne Bjørg Evensen Svestad har ansvar for tilskuddsbehandling og oppfølging av istandsettingsarbeid på freda bygninger. Kontaktperson for Sør-Gjæslingan kulturmiljø og Levanger kulturmiljø. Rådgir eiere, kommuner, tiltakshavere og utbyggere. Utdanning innenfor kulturminneforvaltning og bygningsvern.
E-postannesve@trondelagfylke.no 

Hilde Arna Tokle Yri har ansvar for regionale planer, arbeid på freda bygninger og registrering av landskap av kulturhistorisk verdi. Utdannet kulturminneforvalter med forankring i etnologi, og har et bredt interessefelt innenfor nyere tids kulturhistorie.
E-posthilyr@trondelagfylke.no

Tone Østerli har ansvar for tilskuddsforvaltningentil freda bygninger i privat eie og er prosjektleder for «Kulturminner i kommunen» (KIK). Har oppfølging av egne tilskuddsprosjekter på freda bygninger. Utdannet innen kulturminneforvaltning og økonomi, og er spesielt interessert i bygningsvern.
E-post: tonos@trondelagfylke.no 

Frida Aakervik Berg har ansvar for arbeidet med verdensarv Røros bergstad og circumferensen og for plan- og byggesaker i utpekte kommuner (se kart under). Har oppfølging av egne tilskuddsprosjekter på freda bygninger. Utdannet kulturminneforvalter med særlig interesse for kulturlandskap, byutvikling og bygningsvern. 
E-post: fribe@trondelagfylke.no 

Anders Gimse har ansvar for saksbehandling og rådgivning innenfor bygningsvern, med hovedvekt på fredete bygninger på Røros. Tømrer med bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering, videreutdanning som næming. Særlig interesse for eldre hus som kunnskapskilder.
E-postandgi@trondelagfylke.no 

Kommunefordeling eldre tid (kulturminner eldre enn 1537)

Anne Haug har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Tydal, Selbu, Malvik, Orkdal, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya.

Frode Kristiansen har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Flatanger, Namsos, Fosnes, Nærøy, Vikna, Leka og Røyrvik.

Knut Harald Stomsvik har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Trondheim, Klæbu, Agdenes, Ørland, Midtre Gauldal, Holtålen og Røros.

Inger Marie Kimo har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Inderøy, Verdal, Verran, Namdalseid, Steinkjer, Grong, Frosta og Rindal.

Eirik Solheim har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Namsskogan, Høylandet, Overhalla, Lierne, Snåsa, Indre Fosen, Levanger, Stjørdal og Meråker.

Ingvild Sjøbakk har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Oppdal, Rennebu, Meldal, Skaun, Melhus, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen.

Kommunefordeling nyere tid (kulturminner yngre enn 1537)

Gunn-Hege Lande er kontaktperson for nyere tids kulturminner i plan- og byggesaker for: Røyrvik, Namsskogan, Høylandet, Lierne, Grong, Snåsa, Høylandet, Overhalla, Leka, Nærøy, Vikna, Fosnes, Namsos, Flatanger, Namdalseid, Steinkjer, Verran, Inderøy, Indre Fosen, Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal og Meråker.

Hauke Haupts er kontaktperson for nyere tids kulturminner i plan- og byggesaker for: Trondheim, Ørland, Orkdal, Skaun, Melhus og Oppdal.

Frida Aakervik Berg er kontaktperson for nyere tids kulturminner i plan- og byggesaker for: Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Frøya, Hitra, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Rindal, Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal, Klæbu, Malvik, Selbu, Tydal, Holtålen og Røros. 

Kommunefordeling arkeologi i plan- og bygningssaker (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)
Kommunefordeling arkeologi i plan- og bygningssaker (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)
Sist oppdatert 28.06.2019