User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kulturminneseminar i kommunene

Trøndelag fylkeskommune holder årlige kurs/seminar om kulturminner og kulturminneforvaltning i kommunene i fylket.

Seminarene setter søkelyset på aktuelle problemstillinger og utfordringer vi møter i kulturminneforvaltningen. Her kan vi ta opp tema som opptar oss, med veiledning, informasjon, spørsmål og svar samt utveksling av erfaringer med kulturminner og forvaltning av disse. Vi ønsker utstrakt kontakt med kommunene, lokalbefolkningen og lag og organisasjoner i kulturminnespørsmål.

Kulturminneseminarene setter fokus på og gir mer kunnskap om:

  • Kulturminner som attraksjon og ressurs og som kilder til opplevelse og kunnskap
  • Plansaksbehandling og byggesaksbehandling i kommunene
  • Problemstillinger og utfordringer knyttet til Kulturminneloven og plan- og bygningsloven
  • Hvordan det er å eie/forvalte et verneverdig bygningsanlegg – utfordringer og muligheter
  • Sikring, skjøtsel, tilrettelegging og ivaretakelse av kulturminner i kommunene.

Målgruppen for seminarene er politikere, kommunal forvaltning/administrasjon (landbruk, teknisk, plan og kultur) og andre aktører i hver enkelt kommune.

Sist oppdatert 01.12.2017