User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Ungdom

Ungdommens fylkesting

Informasjon om ungdommens fylkesting.

Ungdommens fylkesutvalg

Informasjon om ungdommens fylkesutvalg.

Elev- og lærlingombudet

Lenke til www.elevombudet.no som har mer informasjon om elev- og lærlingombudet i Trøndelag.

Tilskuddsordninger for ungdom

Oversikt over forskjellige tilskuddsordninger for ungdom.

UKM

UKM er en møteplass for ungdom og kultur, hvor du kan vise fram det du brenner for, eller hjelpe andre å bli sett.

Ung i Trøndelag i sosiale medier

Følg Ung i Trøndelag på Facebook.

Trøndelag barne- og ungdomsråd

Trøndelag Barne- og Ungdomsråd er et fellesråd for barne- og ungdomsorganisasjoner i fylket.

Ung.no

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom.