User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Samisk

Hva gjør fylkeskommunen

Fylkeskommunen skal arbeide med samisk innhold på kultur- og opplæringsområdet i nært samarbeid med Sametinget og samiske organisasjoner og miljøer i regionen

Ukens ord

I anledning FNs internasjonale urfolksspråkår skal Snåsa kommune, Saemien Sijte og Museet Midt vise fram det sørsamiske språket gjennom 52 sørsamiske ord som barn på skolene på Snåsa har valgt ut.