User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Museum

Kultur - Museum (Foto:Aleksander Heggdal)

Museer og museumsutvikling

I Trøndelag har vi tre konsoliderte (sammenslåtte) museer etter museumsreformen, som ble vedtatt av Stortinget i 2000. Det tre museene er: Museet Midt, Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) og Museene i Sør-Trøndelag (MiST). De skal være aktive samfunnsinstitusjoner, som skal reflektere fortid, samtid og framtid med basis i vår kulturarv. 

Andre museer

I tillegg til de konsoliderte museene, har vi Samien Sijte, samisk museum under Sametinget.  Fylkeskommunen har ut over de nevnte museene forpliktet seg til å yte tilskudd til Jødisk museum, Falstadsenteret, Verdensarvsenteret ved Rørosmuseet og DS Hansteen.

Det er et mål å finne gode og stabile løsninger for museumssamarbeid og utvikling for museer utenfor de konsoliderte museene. Det skal skje i samarbeid med kommunene.

Utbyggingsprosjekter ved flere av museene er enten satt i gang eller er under utvikling.

Kontaktperson: Knut Wik, epost: knut.wik@stfk.no telefon: 72 81 34 65

Sist oppdatert 02.11.2017