User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Tilskudd investering i kultursektoren

Tilskudd til investeringer i kultursektoren skal bidra til å gi alle innbyggerne i Trøndelag gode kulturtilbud.

Tilskudd skal benyttes til nye anlegg/bygg eller rehabilitering/utvikling av eksisterende anlegg/bygg. Midlene kan ikke benyttes til drift og vedlikehold. Søkere om tilskudd kan være kommuner, organisasjoner, institusjoner, stiftelser, lag og foreninger. Utbyggingsprosjekter som ikke kan finansieres ved bruk av spillemidler prioriteres.

Fylkeskommunens retningslinjer for investeringer i kultursektoren.

Søknad sendes til

Kontakt

Knut Wik

Sist oppdatert 22.10.2018