User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Etablering av folkeverksted

Trøndelag fylkeskommune ønsker å etablere folkeverksted i trønderske folkebibliotek og ønsker samarbeid med tre bibliotek som vil bli med i et pilotprosjekt.

Folkeverksted er en kreativ arena som bidrar til at en kan lære, skape, dele og teste ut nye ferdigheter. I et folkeverksted kan det finnes verktøy og materiell som gjør det mulig å teste ut ny teknologi, reparere å fikse ting og utveksle ideer om alt fra robotbygging til hekling.

Tre bibliotek får støtte til å utvikle et nytt spennende tilbud til innbyggerne. Det er avsatt totalt 1 million kroner til denne satsingen. Bibliotekene som blir valgt ut til å delta i pilotsatsinga vil selv være med på å forme innholdet i folkeverkstedet.

Trøndelag fylkeskommune finansierer etablering av tilbudet inkludert nødvendig utstyr samt opplæring. Kommunen/biblioteket må bidra med lokaler og å finne en modell for drift av tilbudet. Det er ønskelig at pilotprosjektene har en varighet på minimum 3 år.


Søknaden skal inneholde:

  • En skisse for innhold/profil på tilbudet dere ønsker å etablere
  • Er det tilgjengelig lokaler som kan benyttes
  • Hvordan etablering av et folkeverksted passer inn og eventuelt kan supplere dagens tilbud i biblioteket
  • Hvordan kan det etableres samarbeid med lokale interesser i kommune/næringsliv/frivillighet som kan bidra til drift og bruk av verkstedet.

Dette sendes til:

 innen 30.august 2019  ( (ref saknummer 201910346)

 

For mer info kontakt:
Bjørnar Skjesol 

Rådgiver fylkesbiblioteket

   

908 72 538

Ola Kjelvik 

Rådgiver næringsutvikling 

414 25 039 

Sist oppdatert 28.06.2019