Den kulturelle skolesekken, en ressurs for lokalt kulturliv

Kan utøvere fra Den kulturelle skolesekken spille på samfunnshuset på kveldstid, lede workshops i kulturskolen, besøke fritidsklubben eller samarbeide med lokalt frivillig kulturliv. Dette ønsker vi å forsøke sammen med fire trønderske kommuner. Meld på din kommune nederst på denne nettsiden innen 14. februar!

Prosjekt "Den kulturelle skolesekken, en ressurs for lokalt kulturliv" skal se på muligheten for en utvidet bruk av fylkeskommunens tilbud innen Den kulturelle skolesekken og barnehagekonserter.

Sammen med fire kommuner ønsker fylkeskommunen i perioden 2022-2023 å utforske hvordan utøvere på turne kan inngå i kommunenes kulturliv, og undersøke hvordan tilbudet kan tilrettelegges og gjennomføres. Det er ingen formelle kriterier for utvelgelsen, men kommunene som velges ut til deltakelse vil være forskjellige når det gjelder forhold som størrelse, geografi og demografi. På sikt er målet å utvikle nye samarbeidsformer i kulturfeltet.

Fylkeskommunen har avsatt ressurser til prosjektet – og vi tar utgangspunkt i at deltakende kommuner bidrar med ressurser inn i prosjektet. Nivå på bidraget avklares nærmere ut ifra ønsket omfang og hva som er praktisk mulig å få til i den enkelte kommune.

Kontaktperson

Sist oppdatert 18.01.2022