User name:

UserExtensions.GetUsername()=

UKM

UKM (Ung kultur møtes) er fylkets største kulturarrangement for barn og unge.

Første forestilling starter fredag kl. 14.30. 

 

UKM = Ung kultur møtes

Rundt 4.500 ungdommer i alderen 13 -20 år deltar hvert år på lokalmønstring i alle fylkets kommuner. I enkelte kommuner kan du delta fra du er 10 år gammel.

UKM er et kulturmøte mellom ungdommer og en mulighetens arena for å vise frem det du som ung i Trøndelag er opptatt av. Enten det er med bidrag i ei kunstutstilling, på en scene eller på et lerret. Det er også mulig å delta som ung arrangør. I forbindelse med lokalmønstringene arrangeres det i noen kommuner gjerne også workshops.

Utvalgte bidrag fra hver lokalmønstring får være med på større regionmønstringer. Her vil du møte andre ungdommer med et vidt kultursjangerspenn fra fylket. Videre kan man få tilbud om å representere fylket sitt ved den nasjonale UKM – festivalen.

Mer informasjon om hva UKM er, kontaktinformasjon, påmelding og når de ulike lokalmønstringene arrangeres finner du ved å gå inn på UKMs nettside.

UKM sin nettside

Kontaktinfo:Sist oppdatert 26.04.2019