User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Ruter Kultur- og bibliotekbussen

ENGERDAL
Tirsdager: 30. januar, 13. mars, 24. april, 12. juni
Elgå, butikken 14:15 - 15:00
Gutu 15:15 - 16:00
 
FRØYA
Tirsdager: 23. januar, 6. mars, 17. april, 5. juni
Nordskag oppvekstsenter 08:45 - 10:00
Nabeita oppvekstsenter  10:30 - 13:00

Onsdager: 24. januar, 7. mars, 18. april, 6. juni
Dyrøy oppvekstsenter 08:30 - 09:30
   
LEVANGER
Torsdager: 11. januar, 15. februar, 22. mars, 3. mai
Åsen kl. 09.30 - 10.30
Ekne kl. 11 - 12
Skogn kl. 12.30 - 13.30
   
MELHUS
Mandager: 15. januar, 26. februar, 9. april, 14. mai
Flå skole 08:30 - 11:00
Hovin skole 11:20 - 13:20
    
Tirsdager:16. januar, 27. februar, 10. april, 15. mai
Lundamo barneskole 08:30 - 11:00
Rosmælen skole 11:20 - 13:50
    
Onsdager:17. januar, 28. februar, 11. april, 16. mai
Gåsbakken skole 08:45 - 10:45
Butikken (Korsvegen) 11:05 - 11:35
Eid skole 11:45 - 14:15
    
MIDTRE GAULDAL
Mandager: 29. januar, 12. mars, 23. april, 11. juni
Budal oppvekstsenter 08:30 - 10:00
Singsås skole  10:40 - 12:40  
    
ORKDAL
Onsdager: 24. januar, 7. mars, 18. april, 6. juni
Vormstad (v/ Best bensinstasjon) 15:00 - 16:00
 
OSEN   
Mandager: 8. januar, 12. februar, 19. mars, 7. mai
Seter skole 11:00 - 12:30
    
RENNEBU
Onsdager:  24. januar, 7. mars, 18. april, 6. juni
Voll skole 13:15 - 14:15
    
ROAN
Mandager: 8. januar, 12. februar, 19. mars, 7. mai
Bessaker 15:30 - 16:30

Tirsdager: 9. januar, 13. februar, 20. mars, 8. mai
Brandsfjord skole  09:00 - 10:30  
Sør-Roan skole 11:15 - 12:45
    
RØROS
Mandager: 29. januar, 12. mars, 23. april, 11. juni
Feragen/Stensåsen 16:00 - 16:30

Tirsdager:30. januar, 13. mars, 24. april, 12. juni
Røros VGS  08:20-08:40
 
Onsdager: 31. januar, 14. mars, 25. april, 13. juni
Ysterhagan barnehage  09:30 - 09:45
Brekken skole 10:30 - 11:30  
    
SNILLFJORD
Mandager:22. januar, 5. mars, 16. april, 4. juni
Ven oppvekstsenter 09:00 - 10:00
Hemnskjela oppvekstsenter 11:15 - 12:15
    
ÅFJORD
Tirsdager: 9. januar, 13. februar, 20. mars, 8. mai
Stokkøya, ved butikken  15:30 - 15:45
Linesøya  16:00 - 16:45

Sist oppdatert 12.01.2018