User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Nord-Trøndelag leser 2013-2017

Prosjektet «Nord -Trøndelag leser» ble startet høsten 2013 med
mål om å skape ny giv for lesing og leselyst i alle lag av
befolkningen. Prosjektet er nå avsluttet.

Les inspirasjonsrapport

Sist oppdatert 12.04.2018