User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Tjenester

Les under om de tjenester som Trøndelag fylkesbibliotek tilbyr. Du finner også en egen beskrivelse av hvilke tjenester kultur- og bibliotekbussen tilbyr. <br><br> Kultur- og bibliotekbussen: 74 17 43 90,  kulturbussen@trondelagfylke.no<br><br> Lesesett Trondheim: 72 54 75 25, bua@tfb.no <br><br> Lesesett Vikna (tidligere klassesett): 74 17 93 77, heihu@trondelagfylke.no<br><br> Fjernlån 74 17 53 27, fjernlan@trondelagfylke.no

 

Lurer du på hvilken bok du skal lese nå? Kanskje du har lest en bok du likte og vil lese noe som ligner, eller kanskje du vil prøve noe helt nytt? Bibliotekene har mye å velge mellom, og vi vil gjerne gi deg leseforslag.

Hvis du fyller ut ett av skjemaene under så vil våre bibliotekarer sette opp en liste over bøker tilpasset dine ønsker. Skjema finner du her: http://nestebokut.no

Et av fylkesbibliotekets oppdrag er å «styrke sørsamisk språk» og kultur. Det gjør vi på mange måter, og med et bredt nettverk av samarbeidspartnere.
Samisk språk har vært en del av vårt oppdrag siden 1994.

Bokbuss

Fylket blir betjent av to bokbusser, som begge har den samiske befolkningen som en målgruppe.
Vi eier selv Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse med base i Trondheim. Den har samisk litteratur som en del av sitt oppdrag, kombinert med et norsk litteraturtilbud. Den besøker 11 kommuner i fylket; fra Osen i nord til Røros i sør, i tillegg til Engerdal kommune i Hedmark og Älvdalen i Sverige.

Bokbussen Gærjah, som eies av Nordland fylkeskommune og har base i Hattfjelldal, har den samiske litteraturen som sitt hovedoppdrag. Gærjah besøker Grong, Høylandet, Namsskogan, Snåsa og Røyrvik i Trøndelag, i tillegg til 9 kommuner i Nordland og Storuman i Sverige.
https://www.nfk.no/bibliotek/bibliotek/tjenester/sorsamisk-bokbuss/
Begge bussene deltar i tillegg på samiske festivaler og arrangement, og kan by på utstillinger og kulturinnslag på sine faste ruter.
Bussene får driftstilskudd fra Sametinget.

Boksamling

Trøndelag fylkesbibliotek har en bok- og mediesamling som utvikles og benyttes i samarbeid med Trondheim folkebibliotek og deres mediesamling. Fylkesbiblioteket har bøker om og på samisk som prioritert innsatsområde med hovedvekt på sørsamisk språk og sørsamiske forhold.
url https://www.tfb.no/cgi-bin/websok?mode=vt&eccl=((sp%3dsm*))+&st=p&sortering=aar

Nettstedet Gaavnoes

Fylkesbiblioteket arbeidet med prosjektet «Sørsamisk digitalt». Der skal vi etablere nettstedet Gaavnoes for å tilby en digital kunnskapsressurs om samiske forhold i vår region. Ordet «gaavnoes» betyr «det som finnes».
Målet er å etablere et nettsted som gjør sørsamisk språk, kultur, litteratur og historie tilgjengelig for undervisning og kunnskap.

Delmål i prosjektet er å
• Vise betydningen og omfanget reindrift i Sør-Trøndelag har i dag.
• Presentere deler av sørsamisk utvikling og endring.
• Stimulere til økt bruk av og kunnskap om sørsamisk språk og kultur ved å presentere materiale på en åpen og interaktiv måte slik at man skaper interesse blant nye sørsamisk befolkning og andre.
• Skape en arena for sørsamisk språk, og samle, spre og utveksle informasjon blant sørsamisk befolkning, og gjøre området kjent og interessant for andre.

Prosjektet begynte i 2013 og er finansiert av Norsk kulturråd, Sametinget og fylkeskommunen. Det er et samarbeid mellom fylkesbiblioteket og Aajege samisk språk- og kompetansesenter på Røros, Statsarkivet i Trondheim, Rørosmuseet, museet Saemien Sijte, Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag og Trøndelag folkemuseum Sverresborg.

Barnebokutgivelser på sørsamisk

En stor utfordringen for et lite språksamfunn som det sørsamiske, er å skape et tilstrekkelig bredt tilbud av litteratur. Siden våren 2014 har fylkesbiblioteket arbeidet med å skape flere oversettelser av barnebøker til sørsamisk. Pr februar 2018 er har vi bidratt til 75 nye oversettelser, og flere er under arbeid.

Vi startet med «løse oversettelser» som bibliotek, hjem og skole kunne lime inn i eksisterende bøker på norsk eller svensk. Deretter begynte vi et samarbeid med forlag i England, Norge og Sverige om å utgi «samtrykk», bøker hvor bildesidene er ferdige fra det opprinnelige forlagets side, og hvor vi ordner med oversetter, korrektur og trykking. I alt har 18 oversettere deltatt i arbeidet til nå.

Vi har også laget flere lydbøker, og bidratt til bøker på lulesamisk, nordsamisk og i ett tilfelle umesamisk.

Målene med prosjektet «Maanagærjah jarkostimmie» («oversettelse av barnebøker») er å

• skape mest mulig sørsamisk barneboktekst.
• tilby større variasjon av emner og sjangre i barnelitteratur på sørsamisk.
• forankre oversetterarbeidet bredt i det sørsamiske samfunnet, og utvikle en generasjon av nye oversettere.

Prosjektet er finansiert av Sametinget, av fylkeskommunen gjennom tospråklighetsmidler og fra fylkesbiblioteket selv. Faste samarbeidspartnerne er språksentrene Gïelem nastedh (bøker) og Gïeleaernie (lydbøker) og det lulesamiske senteret Árran.

Vi kan mer

Som du ser ovenfor er vår innsats for sørsamisk språk og kultur delvis knyttet til driftsoppgaver som bokbuss og bokinnkjøp, og delvis til prosjekter som «Gaavnoes» og «Maanagærjah jarkostimmie».

Men vårt mandat gir rom for mer enn dette. Vi støtter forfatterturneer, og er åpne for nye typer samarbeid og arbeidsformer for å nå målet om å styrke sørsamisk språk og kultur. Ta gjerne kontakt hvis du har ideer eller ønsker.

Våre samarbeidspartnere


Kontakt
• Arnhild Tveikra, prosjektleder Gaavnoes
• Morten Olsen Haugen, prosjektleder Maanagærjah jarkostimmie
• Kristian I. Nilsen, Rådgiver Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse

Kurskalender 2018 - datoer og påmeldingslenker

Vi arrangerer kurs, seminar, verksted og konferanser for å øke kompetansen til de bibliotekansatte i fylket. Kurskalenderen utvikles hvert år på bakgrunn av hvilke kursønsker som finnes i miljøet og hva fylkesbiblioteket anser som aktuelt.

Det som er planlagt vil bli publisert på våre nettsider og kurskalenderen blir kontinuerlig oppdatert. Har du spørsmål om, eller ønsker til kurs? Send oss en e-post.

Fylkesbiblioteket ønsker å stimulere til aktiv litteraturformidling i bibliotekene. Vi ønsker å bidra til at bibliotekene fungerer som møteplasser og som arena for en offentlig og opplyst samtale.

Vi koordinerer turneer og støtter utvalgte turneer økonomisk. Vi kan bistå bibliotek med å planlegge og finne økonomisk støtte til arrangementer. Vi kan hjelpe til med prosjektsøknader, og med å foreslå samarbeidspartnere. Vi kan bistå med markedsføringsmateriell og kompetanse om gjennomføring av arrangement.

Barn som leser

Trøndelag fylkesbibliotek har et utvalg bøker som kan lånes av alle grunnskoler og videregående skoler i hele fylket. Lesesettsamlingen består av bøker på bokmål,nynorsk og engelsk. I tillegg har vi en del faktabøker . 

Lesesett med 5 eller 10 eksemplarer av samme tittel egner seg godt som lesestimuleringsprosjekt. Elevene kan da velge bøker utfra lesekompetanse og interesser.

Lån av sett med 20-30 like bøker slik at alle elevene leser samme boka kan støtte opp om den tradisjonelle pensumlesingen.

Tips til lesesett for ulike klassetrinn

Hvilke lesesett passer for mine elever?
Vi har differensiert lesesettene etter skoletrinn. Ta gjerne kontakt for mer veiledning.
Lenkene peker til samlingen i Trondheim. Samme løsning vil komme for lesesett ved Vikna.

1.-4. klasse

5.-7. klasse

8.-10. klasse

Videregående

 

 

 

 

Nye lesesett

Nye lesesett

Nye lesesett

Nye lesesett

Bokmål

Bokmål

Bokmål

Bokmål

Nynorsk

Nynorsk

Nynorsk

Nynorsk

Engelsk

Engelsk

Engelsk

Engelsk

Faglitteratur

Faglitteratur

Faglitteratur

Faglitteratur

Lydbøker

Lydbøker

Lydbøker

Lydbøker

 

Søk og bestilling

Det er mulig å reservere lesesettbøker i inntil to måneder før de skal brukes i klassen. Vi kan likevel ikke garantere at dere får bøkene i rett tid, dette er avhengig av om forrige låner leverer dem inn tidsnok. I de fleste tilfellene går det greit.

I nye Trøndelag har vi ett felles Lesesett som består av to boksamlinger; en ved Trøndelag fylkesbiblioteket iTrondheim / Trondheim folkebibliotek og en ved Ytre Namdal Videregående skole, Vikna. Vi setter pris på om du først undersøker ledige titler på sted som er nærmest deg først og bestiller derifra om mulig. Men vi sender selvfølgelig fra begge lokasjoner til hele Trøndelag. Dere kan søke i begge basene her:

Søk lesesett Ytre Namdal Videregående skole, Vikna

Søk lesesett Trondheim

Bøkene kan bestilles via bestillingsskjema, epost eller telefon.

Ytre Namdal Videregående skole, Vikna
Bestillingsskjema Vikna / Ytre Namdal VGS
Ytre Namdal videregående skole
Hansvikveien 3A
7900 Rørvik
74 17 93 77,

Trondheim
Bestillingsskjema Trondheim
Trøndelag fylkesbibliotek og Trondheim folkebibliotek, Avdeling for Barn & Unge,
Peter Egges plass 1.
72 54 75 25. 

Transport av bøkene

I kommunene utenom Trondheim:
Bibliotektransporten vår leverer bøkene til hovedbiblioteket i kommunen din og du returnerer dem via hovedbiblioteket.

I Trondheim:
Bøkene sendes med det kommunale budet. Når settene skal returneres, må du kontakte oss slik at vi får gitt budet beskjed om å hente.

Skolen er ansvarlig for bøkene, og det kan bli sendt erstatningskrav på tapte bøker.

Fylkesbiblioteket ivaretar fjernlånsvirksomheten og organiserer bibliotekenes lånesamarbeid.

Når ditt nærmeste bibliotek ikke har litteratur du ønsker, kan du be om å få dette bestilt fra et annet bibliotek. Bøker og annet materiale lånes mellom bibliotek i Norge og fra andre land ved behov.

Du kan gjerne henvende deg til biblioteket for å få bestilt ønsket materiale. For lånere med Nasjonalt lånekort er det også mulig å bestille selv på bibsok.no Nasjonalt lånekort får du på biblioteket.

Som supplement til fysiske bøker kan E-bøker lånes fra en felles e-boksamling for folkebibliotek og videregående skolers bibliotek i Trøndelag via appen eBokbib. For nedlasting og lesing trengs android lesebrett/mobil eller Ipad/Iphone og lånekort fra et av bibliotekene.

Norske utgivelser før år 2000- er digitalisert og tilgjengelige fra Nasjonalbiblioteket. Disse kan leses på nett fra IP-adresser i Norge. Søk etter titler på bokhylla.no og få direkte tilgang til slike utgivelser uavhengig av lånetid.

Kontakt fjernlånet
E-post til fjernlånet:
Telefon:  74 17 53 27


Fylkesbiblioteket deltar i arbeidet med å samle inn og analysere statistikk fra folkebibliotek og skolebibliotek. Statistikken er både en plikt som er pålagt bibliotekene (Biblioteklovens § 3), en oversikt over vår bransje, og en mulighet for det enkelte bibliotek til å forstå seg selv bedre. 

Statistikk som plikt

Nasjonalbiblioteket har ansvar for å samle inn og publisere statistikk for folke-, skole-, fag- og forskningsbibliotek. Statistikken gjøres tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider, i tillegg publiseres deler av den av Statistisk sentralbyrå. 

Alle folke- og skolebibliotek skal levere statistikkopplysninger til Nasjonalbiblioteket. Denne plikten er omtalt i en egen Forskrift om bibliotekstatistikk. Rapportering av statistikken skjer i elektroniske skjemaer på Internett. Bibliotekene får tilsendt brukernavn og passord i forkant av den årlige innsamlingen. 

Statistikken er et ansvar for det enkelte bibliotek, men fylkesbiblioteket har tradisjon for å veilede, slik at alt blir levert i rett tid, dette i nært samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Statistikk som oversikt

Kommuner - folkebibliotek

I de 47 kommunene i Trøndelag finnes det 69 folkebibliotekavdelinger. I disse bibliotekene jobber 212 personer i 134 årsverk. 

I 2017 lånte bibliotekene ut 2,27 millioner bøker, lydbøker, e-bøker og andre medier. Av dette utgjorde utlånet til barn og ungdom 42 %. 

21,4 % av innbyggerne i Trøndelag brukte lånekortet sitt; det utgjør 97.756 personer. 

Bibliotekene hadde 2,6 millioner besøkende i 2017, og gjennomførte 1.663 arrangement med 42.119 deltagere. 

E-bøker utgjør 2,4 % av totalutlånet med 53 576 e-bokutlån (2017).

Les mer:
Nøkkeltall for Trøndelag 2015-2017

Videregående skoler – skolebibliotek

Det finnes 32 offentlige videregående skoler i Trøndelag. Alle har skolebibliotek.

Virksomheten i skolebibliotekene måles etter mange ulike innsatsområder: veiledning, bokutlån og lærebokutlån. I 2016 lånte skolebibliotekene ut 76.812 bøker, 10.337 «andre medier» (lydbøker og film), i tillegg til 128.953 pensumbøker.

Les mer:
Nasjonal skolebibliotekstatistikk

Nasjonal bibliotekstatistikk
Nasjonalbiblioteket har ansvaret for å presentere tall for nasjonal bibliotekutvikling : https://bibliotekutvikling.no/statistikk/

Statistikk som verktøy

Innhentet statistikk vil være et viktig verktøy for å bygge kunnskap om aktuell bibliotekutvikling i regionen og de enkelte kommuner. Lett tilgjengelig statistikk gir fylkeskommunen, kommuner og våre samarbeidspartnere lett tilgjengelig data som kan benyttes i strategisk arbeid og daglig virke.

Bruker biblioteket ditt ressursene riktig? Står innkjøpet i riktig forhold til utlånet? Kasserer dere for lite? Eller for tilfeldig? Er åpningstidene riktige i forhold til besøket?

Det finnes mye latent kunnskap i den statistikken som er innlevert, og bibliotekets utlånsprogram kan også gi deg enda mer kunnskap om hva som skjer. 

Fylkesbiblioteket stiller gjerne opp dersom bibliotekene ønsker å analysere datagrunnlaget sitt med tanke på strategisk utviklingsarbeid og forbedret daglig virksomhet.

 

 

Bibliotekene i Trøndelag har felles innkjøp og utlån av elektroniske bøker.
Du kan låne e-bøker og e-lydbøker gratis på din Android-enhet (smartmobil eller nettbrett) eller på ditt Apple-produkt (iPad eller iPhone) med appen eBokBib.
Du må ha et lånekort fra biblioteket for å logge inn.

eBokBib kan også installeres på lesebrett som f.eks. Onyx Boox Carta2, Energy Ereader Pro HD og Icarus Illumina.

P.g.a. begrensninger Amazon legger på Kindle er det ikke mulig for leverandør å utvikle en løsning mot Kindle. Det samme gjelder for andre proprietære løsninger. Operativsystemet på leser må være iOS eller Android for å kunne bruke eBokBib-appen. PC eller Mac kan ikke brukes.

http://ebokbib.no/

Fylkesbiblioteket koordinerer innkjøp og avtale for bruk av eBokBib. Det kjøpes inn e-bøker for 400000 i året i et spleiselag mellom fylkeskommunen og kommunene.

eBokBib

-      krever nasjonalt lånekort. Ditt lokale bibliotek kan gi deg et om du ikke har.

-      inntil 3 e-bøker om gangen

-      28 dagers lånetid, kan fornyes om det ikke er ventetid.

-      ingen purringer, bøkene leveres automatisk tilbake.


YouTube-klipp som viser appen
Mer om ebokbib

For bibliotek:
- import av poster til Mikromarc

A-tekst  https://web.retriever-info.com/services/archive.html

Tilgjengelig for videregående skoler i Trøndelag. Arkivet inneholder papiravisenes originale utgaver av riks-,  region- og lokalaviser samt et mangfold av magasiner og tidsskrifter. Dette er informasjon som ikke finnes digitalt tilgjengelig noe annet sted.

Pressreader http://pressreader.com

Tilgjengelig for folkebibliotek og videregående skoler i Trøndelag. Pressreader gir tilgang til et utvalg aviser og magasiner fra 120 land på 60 språk.

Søk i samlingene

Biblioteksøk - søk og bestill lån fra alle bibliotek i Norge:
http://bibsok.no/

Søk i samlinga til Trøndelag fylkesbibliotek for lånere på kultur- og bibliotekbussen
https://www.tfb.no/cgi-bin/websok-bokbuss

Logg inn i MappaMi
https://www.tfb.no/cgi-bin/mappami-bokbuss

Søk etter samisk litteratur ved Trøndelag fylkesbibliotek
https://www.tfb.no/cgi-bin/websok?mode=vt&eccl=((sp%3dsm*))+&st=p&sortering=aar

Bøker og annet bibliotekmateriell sendes fritt mellom bibliotekene i Trøndelag og resten av landet. For tiden er Norsk Bibliotektransport AS (http://nbt.as) leverandør av tjenesten. Fylkesbiblioteket koordinerer avtalen på vegne av alle kommunene og Nord Universitet i Trøndelag.

Transporten følger faste ruter, og bøker kan sendes uten emballasje. Nasjonalt biblioteknummer brukes som adresse.

Ruteoversikt for Trøndelag - Norsk Bibliotektransport AS

Nye ruter for bibliotektransport fra 2018

Feil og avvik


Feilrapportering gjøres på epost direkte til Norsk Bibliotektransport, med kopi til fylkesbiblioteket: ;

 

Fylkesbiblioteket har veiledningsansvar for skolebibliotekene i videregående skole. Vi tilbyr faglig nettverk, kurs og koordinering av fellestjenester. Bibliotekene i videregående skole er en del av det nasjonale biblioteknettverket.

Fylkesbiblioteket gir råd og bibliotekfaglig veiledning til kommuner og videregående skoler i fylket.  

Aktuelle områder:

- Nye biblioteklokaler, ominnredning i biblioteket.

              - Et fagrom om biblioteklokaler

- Interkommunalt samarbeid, nye samarbeidspartnere 

- Litteraturformidling, leseaksjoner, arrangementer i bibliotek 

- Utvikling av bibliotekets organisasjon og ledelse 

- IKT og digital kompetanse

 

 

 

Sist oppdatert 30.04.2018