Det kan se ut som du har skrudd av javascript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten javascript, men det vil desverre resultere i noe redusert funksjonalitet.

User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Tjenester

Les under om de tjenester som Trøndelag fylkesbibliotek tilbyr. Du finner også en egen beskrivelse av hvilke tjenester kultur- og bibliotekbussen tilbyr.

 

Vi arrangerer kurs, seminar, verksted og konferanser for å øke kompetansen til de bibliotekansatte i fylket. Kurskalenderen utvikles hvert år på bakgrunn av hvilke kursønsker som finnes i miljøet og hva fylkesbiblioteket anser som aktuelt.

Det som er planlagt vil bli publisert på våre nettsider og kurskalenderen blir kontinuerlig oppdatert. Har du spørsmål om, eller ønsker til kurs? Send oss en e-post.

Lenke til kurs-kalender

Fylkesbiblioteket ønsker å stimulere til aktiv litteraturformidling i bibliotekene. Vi ønsker å bidra til at bibliotekene fungerer som møteplasser og som arena for en offentlig og opplyst samtale.

Vi koordinerer turneer og støtter utvalgte turneer økonomisk. Vi kan bistå bibliotek med å planlegge og finne økonomisk støtte til arrangementer. Vi kan hjelpe til med prosjektsøknader, og med å foreslå samarbeidspartnere. Vi kan bistå med markedsføringsmateriell og kompetanse om gjennomføring av arrangement.

Barn som leser

Trøndelag fylkesbibliotek har et utvalg bøker som kan lånes av alle grunnskoler og videregående skoler i hele fylket. Lesesettsamlingen består av bøker på bokmål,nynorsk og engelsk. I tillegg har vi en del faktabøker . 

Lesesett med 5 eller 10 eksemplarer av samme tittel egner seg godt som lesestimuleringsprosjekt. Elevene kan da velge bøker utfra lesekompetanse og interesser.

Lån av sett med 20-30 like bøker slik at alle elevene leser samme boka kan støtte opp om den tradisjonelle pensumlesingen.

Tips til lesesett for ulike klassetrinn

Hvilke lesesett passer for mine elever?
Vi har differensiert lesesettene etter skoletrinn. Ta gjerne kontakt for mer veiledning.
Lenkene peker til samlingen i Trondheim. Samme løsning vil komme for lesesett ved Vikna.

1.-4. klasse

5.-7. klasse

8.-10. klasse

Videregående

 

 

 

 

Nye lesesett

Nye lesesett

Nye lesesett

Nye lesesett

Bokmål

Bokmål

Bokmål

Bokmål

Nynorsk

Nynorsk

Nynorsk

Nynorsk

Engelsk

Engelsk

Engelsk

Engelsk

Faglitteratur

Faglitteratur

Faglitteratur

Faglitteratur

Lydbøker

Lydbøker

Lydbøker

Lydbøker

 

Søk og bestilling

Det er mulig å reservere lesesettbøker i inntil to måneder før de skal brukes i klassen. Vi kan likevel ikke garantere at dere får bøkene i rett tid, dette er avhengig av om forrige låner leverer dem inn tidsnok. I de fleste tilfellene går det greit.

I nye Trøndelag har vi ett felles Lesesett som består av to boksamlinger; en ved Trøndelag fylkesbiblioteket iTrondheim / Trondheim folkebibliotek og en ved Ytre Namdal Videregående skole, Vikna. Vi setter pris på om du først undersøker ledige titler på sted som er nærmest deg først og bestiller derifra om mulig. Men vi sender selvfølgelig fra begge lokasjoner til hele Trøndelag. Dere kan søke i begge basene her:

Søk lesesett Ytre Namdal Videregående skole, Vikna

Søk lesesett Trondheim

Bøkene kan bestilles via bestillingsskjema, epost eller telefon.

Ytre Namdal Videregående skole, Vikna
Bestillingsskjema Vikna / Ytre Namdal VGS
Ytre Namdal videregående skole
Hansvikveien 3A
7900 Rørvik
74 17 93 77,

Trondheim
Bestillingsskjema Trondheim
Trøndelag fylkesbibliotek og Trondheim folkebibliotek, Avdeling for Barn & Unge,
Peter Egges plass 1.
72 54 75 25. 

Transport av bøkene

I kommunene utenom Trondheim:
Bibliotektransporten vår leverer bøkene til hovedbiblioteket i kommunen din og du returnerer dem via hovedbiblioteket.

I Trondheim:
Bøkene sendes med det kommunale budet. Når settene skal returneres, må du kontakte oss slik at vi får gitt budet beskjed om å hente.

Skolen er ansvarlig for bøkene, og det kan bli sendt erstatningskrav på tapte bøker.

Fylkesbiblioteket ivaretar fjernlånsvirksomheten og organiserer bibliotekenes lånesamarbeid.

Når ditt nærmeste bibliotek ikke har litteratur du ønsker, kan du be om å få dette bestilt fra et annet bibliotek. Bøker og annet materiale lånes mellom bibliotek i Norge og fra andre land ved behov.

Du kan gjerne henvende deg til biblioteket for å få bestilt ønsket materiale. For lånere med Nasjonalt lånekort er det også mulig å bestille selv på bibsok.no Nasjonalt lånekort får du på biblioteket.

Som supplement til fysiske bøker kan E-bøker lånes fra en felles e-boksamling for folkebibliotek og videregående skolers bibliotek i Trøndelag via appen eBokbib. For nedlasting og lesing trengs android lesebrett/mobil eller Ipad/Iphone og lånekort fra et av bibliotekene.

Norske utgivelser før år 2000- er digitalisert og tilgjengelige fra Nasjonalbiblioteket. Disse kan leses på nett fra IP-adresser i Norge. Søk etter titler på bokhylla.no og få direkte tilgang til slike utgivelser uavhengig av lånetid.

Kontakt fjernlånet
E-post til fjernlånet:
Telefon:  74 17 53 27


Fylkesbiblioteket deltar i arbeidet med å samle inn og analysere statistikk fra folkebibliotek og skolebibliotek. Statistikken er både en plikt som er pålagt bibliotekene (Biblioteklovens § 3), en oversikt over vår bransje, og en mulighet for det enkelte bibliotek til å forstå seg selv bedre. 

Statistikk som plikt

Nasjonalbiblioteket har ansvar for å samle inn og publisere statistikk for folke-, skole-, fag- og forskningsbibliotek. Statistikken gjøres tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider, i tillegg publiseres deler av den av Statistisk sentralbyrå. 

Alle folke- og skolebibliotek skal levere statistikkopplysninger til Nasjonalbiblioteket. Denne plikten er omtalt i en egen Forskrift om bibliotekstatistikk. Rapportering av statistikken skjer i elektroniske skjemaer på Internett. Bibliotekene får tilsendt brukernavn og passord i forkant av den årlige innsamlingen. 

Statistikken er et ansvar for det enkelte bibliotek, men fylkesbiblioteket har tradisjon for å veilede, slik at alt blir levert i rett tid, dette i nært samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Statistikk som oversikt

Kommuner - folkebibliotek

I de 47 kommunene i Trøndelag finnes det 69 folkebibliotekavdelinger. I disse bibliotekene jobber 212 personer i 134 årsverk. 

I 2017 lånte bibliotekene ut 2,27 millioner bøker, lydbøker, e-bøker og andre medier. Av dette utgjorde utlånet til barn og ungdom 42 %. 

21,4 % av innbyggerne i Trøndelag brukte lånekortet sitt; det utgjør 97.756 personer. 

Bibliotekene hadde 2,6 millioner besøkende i 2017, og gjennomførte 1.663 arrangement med 42.119 deltagere. 

E-bøker utgjør 2,4 % av totalutlånet med 53 576 e-bokutlån (2017).

Les mer:
Nøkkeltall for Trøndelag 2015-2017

Videregående skoler – skolebibliotek

Det finnes 32 offentlige videregående skoler i Trøndelag. Alle har skolebibliotek.

Virksomheten i skolebibliotekene måles etter mange ulike innsatsområder: veiledning, bokutlån og lærebokutlån. I 2016 lånte skolebibliotekene ut 76.812 bøker, 10.337 «andre medier» (lydbøker og film), i tillegg til 128.953 pensumbøker.

Les mer:
Nasjonal skolebibliotekstatistikk

Nasjonal bibliotekstatistikk
Nasjonalbiblioteket har ansvaret for å presentere tall for nasjonal bibliotekutvikling : https://bibliotekutvikling.no/statistikk/

Statistikk som verktøy

Innhentet statistikk vil være et viktig verktøy for å bygge kunnskap om aktuell bibliotekutvikling i regionen og de enkelte kommuner. Lett tilgjengelig statistikk gir fylkeskommunen, kommuner og våre samarbeidspartnere lett tilgjengelig data som kan benyttes i strategisk arbeid og daglig virke.

Bruker biblioteket ditt ressursene riktig? Står innkjøpet i riktig forhold til utlånet? Kasserer dere for lite? Eller for tilfeldig? Er åpningstidene riktige i forhold til besøket?

Det finnes mye latent kunnskap i den statistikken som er innlevert, og bibliotekets utlånsprogram kan også gi deg enda mer kunnskap om hva som skjer. 

Fylkesbiblioteket stiller gjerne opp dersom bibliotekene ønsker å analysere datagrunnlaget sitt med tanke på strategisk utviklingsarbeid og forbedret daglig virksomhet.

 

 

Bibliotekene i Trøndelag har felles innkjøp og utlån av elektroniske bøker.

Utlånssystemet heter eBokBib, og finnes som app for Android og Apple.

http://ebokbib.no/

Fylkesbiblioteket koordinerer innkjøp og avtale for bruk av eBokBib. Det kjøpes inn e-bøker for 400000 i året i et spleiselag mellom fylkeskommunen og kommunene.

eBokBib

-      krever nasjonalt lånekort. Ditt lokale bibliotek kan gi deg et om du ikke har.

-      inntil 10 e-bøker om gangen

-      21 dagers lånetid, kan fornyes om det ikke er ventetid.

-      ingen purringer, bøkene leveres automatisk tilbake.

Veiledning bruk (PDF)

YouTube-klipp som viser appen
Mer om ebokbib

For bibliotek:
- import av poster til Mikromarc

A-tekst  https://web.retriever-info.com/services/archive.html

Tilgjengelig for videregående skoler i Trøndelag. Arkivet inneholder papiravisenes originale utgaver av riks-,  region- og lokalaviser samt et mangfold av magasiner og tidsskrifter. Dette er informasjon som ikke finnes digitalt tilgjengelig noe annet sted.

Pressreader http://pressreader.com

Tilgjengelig for folkebibliotek og videregående skoler i Trøndelag. Pressreader gir tilgang til et utvalg aviser og magasiner fra 120 land på 60 språk.

Søk i samlingene

Biblioteksøk - søk og bestill lån fra alle bibliotek i Norge:
http://bibsok.no/

Søk i samlinga til Trøndelag fylkesbibliotek for lånere på kultur- og bibliotekbussen
https://www.tfb.no/cgi-bin/websok-bokbuss

Logg inn i MappaMi
https://www.tfb.no/cgi-bin/mappami-bokbuss

Søk etter samisk litteratur ved Trøndelag fylkesbibliotek
https://www.tfb.no/cgi-bin/websok?mode=vt&eccl=((sp%3dsm*))+&st=p&sortering=aar

Bøker og annet bibliotekmateriell sendes fritt mellom bibliotekene i Trøndelag og resten av landet. For tiden er Norsk Bibliotektransport AS (http://nbt.as) leverandør av tjenesten. Fylkesbiblioteket koordinerer avtalen på vegne av alle kommunene og Nord Universitet i Trøndelag.

Transporten følger faste ruter, og bøker kan sendes uten emballasje. Nasjonalt biblioteknummer brukes som adresse.

Ruteoversikt for Trøndelag - Norsk Bibliotektransport AS

Nye ruter for bibliotektransport fra 2018

Feil og avvik


Feilrapportering gjøres på epost direkte til Norsk Bibliotektransport, med kopi til fylkesbiblioteket: ;

 

Fylkesbiblioteket har veiledningsansvar for skolebibliotekene i videregående skole. Vi tilbyr faglig nettverk, kurs og koordinering av fellestjenester. Bibliotekene i videregående skole er en del av det nasjonale biblioteknettverket.

Fylkesbiblioteket gir råd og bibliotekfaglig veiledning til kommuner og videregående skoler i fylket.  

Aktuelle områder:

- Nye biblioteklokaler, ominnredning i biblioteket.

              - Et fagrom om biblioteklokaler

- Interkommunalt samarbeid, nye samarbeidspartnere 

- Litteraturformidling, leseaksjoner, arrangementer i bibliotek 

- Utvikling av bibliotekets organisasjon og ledelse 

- IKT og digital kompetanse

 

 

Kultur- og bibliotekbussen i Trøndelag

Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse kjører til 13 kommuner i Trøndelag, Hedmark og i Sverige. Se fullstendig oversikt over stoppesteder og rutetider her (lenke). Flesteparten av kultur- og bibliotekbussens stoppesteder er barnehager og skoler, men den har også andre stoppesteder uten tilknytning til skoler eller barnehager. Bussen har et bredt og oppdatert utvalg av bøker, filmer, tidsskrift og lydbøker. Det finnes også en egen samling av litteratur, filmer og tidsskrift på sørsamisk – både til barn og voksne. Det er også et bredt utvalg av litteratur om sørsamisk og samisk kultur og historie.

Kultur- og bibliotekbussen har stort fokus på formidling, både gjennom egne ansatte, utstillinger og arrangement.

Utenom ordinær kjøring er også kultur- og bibliotekbussen både arrangør og deltaker på forskjellige arrangementer. Av arrangementer kultur- og bibliotekbussen har deltatt på, og deltar på, kan nevnes: barnefestivalen Juba Juba, den sørsamiske kulturfestivalen Raasten Rastah, Fantasy-festivalen på Verdal, Tråante 2017 og UKM. Vi tilbyr også egne arrangementer, både tilknyttet den faste ruten, men også gjennom egne turneer.

Kultur- og bibliotekbussen har som mål å sørge for lik tilgang til informasjon, kunnskap og opplevelser – uavhengig av hvor man bor.     

Faktaboks:

Antall stoppesteder: 31                                Antall oppvekstsenter/barneskoler: 17
Antall stopp per år: 217                                Antall barne- og ungdomsskoler: 2
Utlån per år: 20 795 (2016)                          Antall VGS: 1
Antall km per år: 20 619 (2016)                    Andre stopp: 10

Arrangementer Kultur- og bibliotekbussen

Bussen tilbyr arrangementer til de skolene og barnehagene som er på den faste kjøreruten. Det kan være alt fra forfatterbesøk, faglige arrangementer eller andre markeringer. Ved behov kan det også settes opp egne arrangementsturneer med bokbussen, hvor den da besøker skoler, bibliotek eller andre institusjoner. Kultur- og bibliotekbussen og dens personale er også med som deltaker på eksterne arrangementer, som f.eks. barnefestivalen Juba Juba eller den sørsamiske kulturfestivalen Raasten Rastah.

Ønsker du å ha med kultur- og bibliotekbussen på ditt arrangement, send en mail til oss.

Kontakt kultur- og bibliotekbussen:
Telefon 74 17 43 90/ 976 63 119, e-postBokbussruter våren 2018
Her finner dere oversikt over hvilke kommuner Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse kjører til, samt dato og tidspunkt for hvert enkelt stopp.

Mobiltelefon: 976 63 119
E-post: bokbuss@st.fylkesbibl.no
Klikk på kommunenavn for stoppesteder og tidspunkt i din kommune 

ENGERDAL
Tirsdager: 30. januar, 13. mars, 24. april, 12. juni
Elgå, butikken 14:15 - 15:00
Gutu 15:15 - 16:00
 
FRØYA
Tirsdager: 23. januar, 6. mars, 17. april, 5. juni
Nordskag oppvekstsenter 08:45 - 10:00
Nabeita oppvekstsenter  10:30 - 13:00

Onsdager: 24. januar, 7. mars, 18. april, 6. juni
Dyrøy oppvekstsenter 08:30 - 09:30
   
LEVANGER
Torsdager: 11. januar, 15. februar, 22. mars, 3. mai
Åsen kl. 09.30 - 10.30
Ekne kl. 11 - 12
Skogn kl. 12.30 - 13.30
   
MELHUS
Mandager: 15. januar, 26. februar, 9. april, 14. mai
Flå skole 08:30 - 11:00
Hovin skole 11:20 - 13:20
    
Tirsdager:16. januar, 27. februar, 10. april, 15. mai
Lundamo barneskole 08:30 - 11:00
Rosmælen skole 11:20 - 13:50
    
Onsdager:17. januar, 28. februar, 11. april, 16. mai
Gåsbakken skole 08:45 - 10:45
Butikken (Korsvegen) 11:05 - 11:35
Eid skole 11:45 - 14:15
    
MIDTRE GAULDAL
Mandager: 29. januar, 12. mars, 23. april, 11. juni
Budal oppvekstsenter 08:30 - 10:00
Singsås skole  10:40 - 12:40  
    
ORKDAL
Onsdager: 24. januar, 7. mars, 18. april, 6. juni
Vormstad (v/ Best bensinstasjon) 15:00 - 16:00
 
OSEN   
Mandager: 8. januar, 12. februar, 19. mars, 7. mai
Seter skole 11:00 - 12:30
    
RENNEBU
Onsdager:  24. januar, 7. mars, 18. april, 6. juni
Voll skole 13:15 - 14:15
    
ROAN
Mandager: 8. januar, 12. februar, 19. mars, 7. mai
Bessaker 15:30 - 16:30

Tirsdager: 9. januar, 13. februar, 20. mars, 8. mai
Brandsfjord skole  09:00 - 10:30  
Sør-Roan skole 11:15 - 12:45
    
RØROS
Mandager: 29. januar, 12. mars, 23. april, 11. juni
Feragen/Stensåsen 16:00 - 16:30

Tirsdager:30. januar, 13. mars, 24. april, 12. juni
Røros VGS  08:20-08:40
 
Onsdager: 31. januar, 14. mars, 25. april, 13. juni
Ysterhagan barnehage  09:30 - 09:45
Brekken skole 10:30 - 11:30  
    
SNILLFJORD
Mandager:22. januar, 5. mars, 16. april, 4. juni
Ven oppvekstsenter 09:00 - 10:00
Hemnskjela oppvekstsenter 11:15 - 12:15
    
ÅFJORD
Tirsdager: 9. januar, 13. februar, 20. mars, 8. mai
Stokkøya, ved butikken  15:30 - 15:45
Linesøya  16:00 - 16:45
    
Ønsker du en utskrift av kjøreruten, send en e-post til bokbuss@st.fylkesbibl.no

Alle over 6 år kan låne på bokbussen. For å få lånekort på bussen må du fylle ut skjema for utlånsreglement og sende oss. Er du under 15 år må du ha underskrift av foreldre/foresatte. Lever skjema, ferdig utfylt, enten på bokbussen eller via mail/post til fylkesbiblioteket. Det er viktig at nye skoler, trinn eller andre større grupper, leverer skjemaene i god tid før første bokbussbesøk.

Skjema for utlånsreglement for bokbussen

Ta alltid med lånekortet dersom du vil låne noe. Du er selv ansvarlig det alt som blir lånt på kortet ditt, gi derfor beskjed hvis du har mistet det. Husk også å melde fra hvis du endrer navn, adresse, telefonnummer og/eller e-postadresse.

Lånetid

Lånetid er satt til 66 dager. Det vil si at lånet varer helt til neste bokbussbesøk. Ønsker du derimot å låne materialet lenger, må du fornye lånet på Mappami
Lån kan fornyes inntil 2 ganger. Etter 2 fornyelser må du ta kontakt med fylkesbiblioteket. Er materialet du låner reservert av en annen låner, må det leveres snarest mulig. Alt av materiale lånt på bokbussen kan leveres på hvilket som helst bibliotek.

Via selvbetjening på nett kan du bestille materiale som tas med så snart det er ledig.
https://www.tfb.no/cgi-bin/websok-bokbuss
I Mappami kan du få oversikt over egne lån og reserveringer. Du kan også fornye det du har lånt. Logg inn med lånenummeret ditt/e-postadressen og PIN-kode. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Større bestillinger sendes på mail, minst én uke før bussen kommer. For skoler som ønsker lesesett, ta kontakt med vår lesesettavdeling.

SMS-tjeneste

Vi tilbyr gratis SMS-varsling om når bokbussen kommer til ditt stoppested. SMS-en sendes ca. 3 dager før bussen kommer. Ønsker du å melde deg på/av denne tjenesten, send en e-post med navn, stoppested og mobiltelefonnummer til

Gie maahta löönedh?                                                              
                                                        

Gaajhkesh skuvleaalteren raejeste maehtieh löönemekåarhtem åadtjodh. Jis ih leah 14 jaepieh illeme, dle dov eejhtegh jallh dah mah eejhtegi åvteste tjuerieh sov nommem tjaeledh. Leessh goerem våålese daesnie. Goerem bååstede seedth nommevæhtine fylhken gærjagåatan, jallh datne maahtah dam bussesne deelledh.

Nasjovnaale löönemekåarhte
Nasjovnaale gærjagåetiekåarhte vadtasåvva almetjidie mah 15 jaepieh illeme. Kåarhte reakedsnommerem (11 sifferh) kreava. Dov lea reakta gïrredh bïevnesh dov bïjre vöörhkesuvvieh nasjovnaale löönemeregisterisnie.  Datne maahtah Nasjovnaale löönemekåarhtem  nåhtadidh dejnie jeanatjommes gærjagåetine Nöörjesne.

Löönemekåarhte
Vaeltieh iktesth löönemekåarhtem meatan jis sïjhth maam akt löönedh. Dov lea dïedte gaajhki åvteste maam datne dov kåarhtesne löönh. Bïeljelh fylhken gærjagåatan dastegh dam dassh. Orre kåarhten åasa lea 10,- kr. Mujhtieh aaj bïeljelidh jis nommem, adressem, tellefovnenommerem jallh e-påasteadressem jarkelh.

inneLööneme jïh löönememierieh
Byörh eeremes bååstede deelledh dam maam lööneme minngeben aejkien busse båata, men maahtah dam 2 aejkieh orrestidh dastegh eah mubpieh dam dongkeme. Jis mubpieh leah lööneme dam maam datne sïjhth löönedh, dle maehtebe dam dongkedh dutnjien. Datne bïevnesem e-påastine jallh prievine åadtjoeh gosse maahtah dam veedtjedh.

Dongkemh
Datne maahtah aath dongkedh mejtie busse meatan vaalta dan varke dïhte gååvnese.  Mijjieh skuvlide haestebe åvtelhbodti dongkedh. Maahta dongkedh daestie: , e-påaste, tellefovne jïh faakse. Jis skuvle låhkoem joekehts gærjijste daarpesje, soptsesth mijjen goevtesinie lesesettavdelingen

Fer seejnes deelleme bååstede
Gosse krïebpesjimmiem dååsteme, maahtah mijjine soptsestidh guktie mijjieh maehtebe dov löönemem orrestidh, jallh datne maahtah dam lööneme materijellem dallah bååstede deelledh – goh bussesne, lïhkemes gærjagåetesne jallh påastesne seedtedh. Voestes krïebpesjimmie seedtesåvva 14 biejjieh mieriebiejjien mænngan. 14 biejjieh dan mænngan dle mubpie krïebpesjimmie båata. Dan mænngan reeknege inkassobïeljelimmine seedtesåvva.

Teehpeme jïh skaarah
Dov lea dïedte gaajhki åvteste maam bussesne löönh. Jis löönemenjoelkedasside mïedtelh dle maahtah löönemereaktam dassedh. Tjoerh teehpeme materijellem maeksedh daej åasaj mietie:

 

Lööneme geervegoevtesistie

Gærjah
Tjoejegærjah
Film
CD
CD-rom Gïelekuvsjh
Tjaalegh

400,-
500,-
300,-
300,-
500,-
1000,-
100,-

Lööneme maanagoevtesistie

Gærjah
Tjoejegærjah
Film
CD
CD-rom Gïelekuvsjh
Tjaalegh

250,-
300,-
250,-
250,-
500,-
1000,-
100,-

Maehtebe åaside jarkelidh bielelen bïeljelimmie.

Jis reeknegem åådtjeme man akt åvteste datne bussesne lööneme, ih edtjh reeknegem maeksedh jis bååstede deellh maam lööneme. Dastegh reeknegem maaksah, dle daate dov sjædta, jïh dan åvteste ih edtjh dam bååstede deelledh jis dam dasseme aatem vihth gaavnh.

Govlehtallemebïevnesh                                                  
Trøndelag fylkesbibliotek
Mobijletellefovne(Gærjabusse): 976 63 119
Gærjabussekontovre: 74 17 53 41
E-påaste:

I bokbussen finnes en egen avdeling med litteratur og filmer på sørsamisk, og om sørsamisk og samisk kultur og historie.

Her vil dere finne statistikk over aktiviteten på kultur- og bibliotekbussen.
Utlån – Arrangement – Formidling

Bussen er en 2011-modell Volvo B12B EEV, levert av Wist Last og buss og bygd i Finland hos Kiitokori Oy. Bussens lengde er 12,00 meter, bredde 2,55 meter og høyde 3,50 meter. Bussen er godt utstyrt for kulturarrangement med sitteplass for opptil 15 personer og utstyr for presentasjoner, blant annet en 46" flatskjerm.

Noen bilder fra byggeprosessen

Kultur- og bibliotekbussen er utformet i størst mulig grad med tanke på universell utforming. Den har rullestolheis, kontrastmerking, teleslynge, samt at samlingen er merket for blinde og svaksynte.

Bussen er utstyrt med en server (Linux) og to arbeidsstasjoner for utlån, innlevering og søk. Databasen oppdateres minst én gang per uke.

Bussens design

De sørsamiske symbolene på kultur- og bibliotekbussen er tatt fra Maja Dunfjelds bok: Tjaalehtjimmie. Form og innhold i sørsamisk ornamentikk.

Symbolet (bak) betyr tanke og fornuft, tankevirksomhet – åssjalommes på sørsamisk.

Borden står for samfunn –  består av mange gammer med symbol for bebodd – (fylt med trekantstikk) og stikk over hver trekant = røyk som stiger opp.
Ett stikk over står også for hverdagsliv – i motsetning til tre stikk – som betyr hellig.

Kultur- og bibliotekbussen vil i 2018 få et nytt design i tråd med Trøndelag fylkeskommunes nye grafiske profil.

 

 

 

Sist oppdatert 20.12.2017