User name:

UserExtensions.GetUsername()=

30 millioner til leselyst

Regjeringen vil bruke 30 millioner kroner til å fremme leselyst i Norge i Bokåret 2019.

Nasjonalbiblioteket skal fordele midlene, som skal gå til bibliotek og andre institusjoner som formidler leseglede. Dette er den største satsingen på lesing i Norge siden tidlig på 2000-tallet.

Nasjonalbiblioteket har ansatt nåværende leder for Leser søker bok Liv Gulbrandsen som prosjektleder for Bokåret 2019.

Les mer på Nasjonalbibliotekets nettsider.