User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kurs og møter for bibliotek

VÅR 2018

Dato

Innhold

Sted

15.1

Prosjektsamling Harry og Roger

Trondheim

27.2

Regionmøte Ytre Namdal, om kommunereformen

Nærøy

12. - 14.3

Studietur "Digital kompetanse"

Tårnby og Malmø

21.3

"Neste bok ut"/Digital litteraturformidling

Trondheim

9.4.

Tredje samling, Harry og Roger-prosjektet MOH KB

Trondheim

12.4

Vårmøte bibliotek i videregående skoler

Stjørdal

17.-18.4

Biblioteksjefmøtet 2018

Frosta

26.4

Nettmøte "Lesersørvis"

 

April 

Nettverksdag for nyansatte i bibliotekene i kommuner og vgs. 

Trolig Trondheim

4.5

Sommerlesverksted

Trondheim, Grong

Juni

Studietur "Nye kommuner – bibliotek i nye roller"

 

Vår

Digital kompetanse, kurs i 8 kommuner

Fosenkommunene, Hitra og Frøya

 

HØST 2018

Dato

Innhold

Sted

Høst

Dagseminar/workshop biblioteklokaler

 

August-september 

Fjerde samling i Harry og Roger. Todagers

Steinkjer?

September

Regionale temadager: Skriving av prosjektsøknader

 

24.9

Temadag om integrering og inkludering i tilknytning til Leser søker-bok-konferansen?

Trondheim

25.9

Jubileumskonferanse leser søker bok

Trondheim

Høst

Kurs "Shared reading"

Steinkjer

Høst

Høstmøte bibliotek i videregående skoler

 

Høst

IBBY – presentasjon av årets b- og u-litteratur

Namsos og Trondheim

Høst

Seminar Namdalsbibliotekene – i tilknytning til Vrimmel

Grong

 

Sist oppdatert 02.03.2018