User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Fylkesbiblioteket

Trøndelag fylkesbibliotek arbeider for at innbyggerne i hele fylket skal ha tilgang på oppdaterte bibliotektjenester gjennom nettverket av folkebibliotek, skolebibliotek og digitale arenaer.

Om oss

Om oss og vårt virksomhetsoppdrag

Tjenester

Les om de tjenester som Trøndelag fylkesbibliotek tilbyr. Du finner også en egen beskrivelse av hvilke tjenester Bokbussen tilbyr.

Bibliotekutvikling

Les om våre prosjekt og våre lånesamarbeid.