User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Fylkesbiblioteket

Trøndelag fylkesbibliotek arbeider for at innbyggerne i hele fylket skal ha tilgang på oppdaterte bibliotektjenester gjennom nettverket av folkebibliotek, skolebibliotek og digitale arenaer.

E-post: postmottak.fylkesbiblioteket@trondelagfylke.no
Telefon 74 17 40 90

Om oss

Kontaktinformasjon og vårt virksomhetsoppdrag

Kultur- og bibliotekbuss

Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse kjører til 13 kommuner i Trøndelag, Hedmark og i Sverige. Her finner du ruter, kontaktinformasjon og hva kulturbussen tilbyr av arrangement og tjenester.

Lesesett (tidligere klassesett)

Trøndelag fylkesbibliotek har et utvalg bøker som kan lånes av alle grunnskoler og videregående skoler i hele fylket. Lesesettsamlingen består av bøker på bokmål,nynorsk og engelsk. I tillegg har vi en del faktabøker .

Kurs og møter

Kurskalender for 2018 med lenker til mer informasjon og påmelding

Tjenester

Les om de tjenester som Trøndelag fylkesbibliotek tilbyr. Du finner også en egen beskrivelse av hvilke tjenester Bokbussen tilbyr.

Bibliotekutvikling

Les om våre prosjekt og våre lånesamarbeid.