User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Fylkesbiblioteket

Trøndelag fylkesbibliotek arbeider for at innbyggerne i hele fylket skal ha tilgang på oppdaterte bibliotektjenester gjennom nettverket av folkebibliotek, skolebibliotek og digitale arenaer.

E-post: postmottak.fylkesbiblioteket@trondelagfylke.no
Telefon 74 17 40 90

Tjenester

Les om de tjenester som Trøndelag fylkesbibliotek tilbyr. Du finner også en egen beskrivelse av hvilke tjenester Bokbussen tilbyr.

Bibliotekutvikling

Les om våre prosjekt og våre lånesamarbeid.

Kurs og møter

Kurskalender for 2018 med lenker til mer informasjon og påmelding

Om oss

Om oss og vårt virksomhetsoppdrag

Kultur- og bibliotekbuss

Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse kjører til 13 kommuner i Trøndelag, Hedmark og i Sverige. Her finner du ruter, kontaktinformasjon og hva kulturbussen tilbyr av arrangement og tjenester.