User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Klimaråd Trøndelag

Om Klimaråd Trøndelag

Klimaråd Trøndelag er et partnerskap for å koordinere Trøndelags omstilling til et lavutslippssamfunn.

Klimatilpasning

Det blir varmere og kaldere, det blir mer regn og mer tørke. ​Ekstreme værsituasjoner blir hyppigere og kommer plutselig. ​Hvordan tilpasse Trøndelag til et endret klima? Finn ut mer her.

Utslippsreduksjon

Klimagassutslippene må ned og vi må samtidig sørge for økt opptak av klimagasser i Trøndelag. Finn ut mer her.

Klimatiltakskart Trøndelag

Her kan du se hva din kommune har gjort for å redusere sine klimagassutslipp, eller du kan sjekke hva som er gjort i nabokommunen. Kanskje kan din kommune lære av en nabo?

Strategi for klimaomstilling

Hvordan skal vi videreutvikle Trøndelagssamfunnets styrker på veien mot et lavutslippssamfunn? ​