User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Klimaråd Trøndelag

Klimatilpasning

Det blir varmere og kaldere, det blir mer regn og mer tørke. ​Ekstreme værsituasjoner blir hyppigere og kommer plutselig. ​Hvordan tilpasse Trøndelag til et endret klima? Finn ut mer her.

Utslippsreduksjon

Klimagassutslippene må ned og vi må samtidig sørge for økt opptak av klimagasser i Trøndelag. Finn ut mer her.

Klimaverksted for unge

Vi søker unge som sammen vil finne og gi de gode rådene for klimapolitikk i Trøndelag. 28-29. september arrangerer vi et klimaverksted på Bårdshaug Herregård. Vi inviterer unge fra ulike organisasjoner og ulike steder i fylket.

Klimatiltakskart Trøndelag

Her kan du se hva din kommune har gjort for å redusere sine klimagassutslipp, eller du kan sjekke hva som er gjort i nabokommunen. Kanskje kan din kommune lære av en nabo?

Strategi for klimaomstilling

Hvordan skal vi videreutvikle Trøndelagssamfunnets styrker på veien mot et lavutslippssamfunn? ​Klimaomstilling omfatter både reduksjon av klimagassutslipp og tilpasning til et endret klima.

Om Klimaråd Trøndelag

Klimaråd Trøndelag er et partnerskap for å koordinere Trøndelags omstilling til et lavutslippssamfunn.