Støtteordning for hurtigladere til elbil i distriktskommuner i Trøndelag

Midlene til å støtte utbygging av hurtigladere for elbil er brukt opp. Det vil derfor ikke bli behandlet flere saker innen denne støtteordningen, j.fr. utlysningsteksten.

 

Trøndelag fylkeskommune har tilbudt investeringsstøtte til etablering av offentlig tilgjengelige ladestasjoner som er forventet ikke å være lønnsomme uten støtte. Det var satt av fem millioner kroner til ordningen. Ordningen omfattet ikke etablering av ladepunkter til privat bruk, for eksempel i borettslag. Det overordna målet for utlysingen var å utvide ladeinfrastrukturen i fylket, særlig i distriktet, for å stimulere til å vri omsetningen og bruken av biler over på elektriske kjøretøy. Dette for å øke energieffektiviteten og redusere klimagassutslipp fra transportsektoren.

Mer informasjon om støtteordningen

Sammenstilling av kommunale innspill

Sist oppdatert 14.01.2021