Klimamesterskap

I Klimamesterskapet for videregående skoler gjennomføres klimatiltak for å redusere klimagassutslipp i egen hverdag.

Klimamersterskapet øker kompetanse hos lærerne og setter egne, klimavennlige handlinger i et globalt perspektiv. Mange av deltagerne kommer fram til nye vaner for å delta i vinnerkampen om et bedre klima.  

NM i klima, små skoler

NM i klima, store skoler

I 2020 ble klimamesterskapet gjennomført på skoler over hele landet. 

Hvis alle nordmenn gjorde det samme som de 20 beste lagene gjennom året, ville det medført en reduksjon i Norges årlige klimagassutslipp på hele 35 prosent! 

Sist oppdatert 14.05.2020