Utslippssreduksjon

Nettverk Lavutslipp Trøndelag

Nettverk Lavutslipp Trøndelag (NLT) skal jobbe for at kommunene i Trøndelag skal redusere sine klimagassutslipp. Gjennom deltakelse i nettverket vil kommunene få mulighet til å heve klimakompetansen, utvikle samarbeid, idéer og prosjekter.

Klimapartnere i Trøndelag

Klimapartnere er et regionalt nettverk for klimagassreduksjon og grønn næringsutvikling.

Støtteordning for hurtigladere til elbil i distriktskommuner i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune tilbyr investeringsstøtte til etablering av offentlig tilgjengelige ladestasjoner som er forventet ikke å være lønnsomme uten støtte.

Klimamesterskap

I Klimamesterskapet for videregående skoler gjennomføres klimatiltak for å redusere klimagassutslipp i egen hverdag.