Klima

Klimaomstilling

Trøndelag kan ta en foregangsrolle innenfor klimaomstilling. Med sterke næringer og kunnskapsmiljø kan nye muligheter for verdiskapning og kortreist kvalitet for innbyggerne skapes.

Klimatilpasning

Det blir varmere og kaldere, det blir mer regn og mer tørke. ​Ekstreme værsituasjoner blir hyppigere og kommer plutselig. ​Hvordan tilpasse Trøndelag til et endret klima? Finn ut mer her.

Utslippsreduksjon

Klimagassutslippene må ned og vi må samtidig sørge for økt opptak av klimagasser i Trøndelag. Finn ut mer her.

Fakta og forklaringer

Hvorfor snakker alle som sirkulær økonomi? Hva er klimafotavtrykket til en vanlig Trønder? Svar på dette og en rekke andre spørsmål finner du her.

Webinarserie

Fra gård til gaffel, matsmarte valg.