User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Klima

Fylkeskommunen har mulighet til å arbeide for å redusere klimagassutslippene på en rekke måter og områder. Vi kan bruke økonomiske virkemidler og lovverk, særlig knyttet til planlegging. Vi kan bidra til å øke bevisstheten og kunnskapsnivået i befolkningen, og vi kan bidra til å sette kommunene og næringslivet bedre i stand til å gjennomføre gode tiltak.

Klimaverksted for unge

Trøndelag fylkeskommune har gått nye veier i å involvere ungdom i arbeidet med ny strategi for klimaomstilling.

Strategi for klimaomstilling

Hvordan skal vi videreutvikle Trøndelagssamfunnets styrker på veien mot et lavutslippssamfunn? ​Klimaomstilling omfatter både reduksjon av klimagassutslipp og tilpasning til et endret klima.

Klimatiltakskart Trøndelag

Her kan du se hva din kommune har gjort for å redusere sine klimagassutslipp, eller du kan sjekke hva som er gjort i nabokommunen. Kanskje kan din kommune lære av en nabo?

Utslippsreduksjon

Klimagassutslippene må ned og vi må samtidig sørge for økt opptak av klimagasser i Trøndelag. Finn ut mer her.

Klimatilpasning

Det blir varmere og kaldere, det blir mer regn og mer tørke. ​Ekstreme værsituasjoner blir hyppigere og kommer plutselig. ​Hvordan tilpasse Trøndelag til et endret klima? Finn ut mer her.