Søker ungdoms- og studentbedrifter til markedsføringsprosjekt

Jente sitter på kafé og ser ut av vinduet. Foto: Renate Brønstad
Foto: Renate Brønstad

Ungdommens fylkesutvalg trenger hjelp til markedsføring av «Trønderkassa» og ønsker å engasjere en ungdoms- eller studentbedrift i Trøndelag til oppdraget.

«Trønderkassa» er Trøndelag fylkeskommunes ungdomsfond – ungdommens egen tilskuddsordning i fylket. Målet med ordningen er at ungdommer skal kunne realisere sine egne prosjektideer, og trene på utvikling, planlegging, gjennomføring av prosjekt og utvikling av entreprenørielle ferdigheter.

Ungdommens fylkesutvalg har ansvar for å gjøre fondet bedre kjent for flere, og de har nå satt av 30 000,- kroner som skal brukes til markedsføring.

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap ønsker Trøndelag fylkeskommune å invitere alle ungdoms- og studentbedrifter i fylket til å levere tilbud og konsept på markedsføring av Trønderkassa innenfor den økonomiske rammen. Dette regnes som en offentlig anskaffelse, og vi ønsker å kjøre en åpen innovativ anskaffelsesprosess for å beslutte hvem som får oppdraget.

Frist for innlevering av tilbud er 20. januar 2020. Konseptet skal gjennomføres i løpet første halvdel av 2020.

Vi håper at så mange som mulig melder seg på og leverer anbud. Konkurransen gir verdifull erfaring med søknads- og anbudsprosesser og erfaring med markedsføringsarbeid og –utvikling for en offentlig kunde.

 

Trønderkassa

Her kan du lese mer om Trønderkassa

Lenker til mer informasjon om eksterne tilskuddsordninger

Erasmus +
Aktiv ungdom
Frifond
Trafo 

Sist oppdatert 19.12.2019