User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Tilskuddsordninger for ungdom

Trønderkassa er fylkeskommunens egen tilskuddsordning for prosjekter av, med og for ungdommer i alderen 13 – 25 år. Informasjon om kriterier og digitalt søknadsskjema finner dere på trønderkassa.no.

Lenker til mer informasjon om eksterne tilskuddsordninger

Erasmus +
Aktiv ungdom
Frifond
Trafo 

Sist oppdatert 25.01.2018