Personvern

Mobbeombudet tar vare på personvernet ditt!

Mobbeombudet har taushetsplikt, men du kan også være anonym om du ønsker det. Det betyr at du ikke trenger å fortelle hva du heter, hvilken barnehage eller skole det gjelder, eller hvilken kommune du bor i - om du ikke ønsker det. 

Det jeg må ta vare på av opplysninger

Selv om du ønsker å være anonym, må jeg lagre noen opplysninger. Det kan være: datoen du tok kontakt, hvordan du tok kontakt (e-post, Messenger, SMS, telefon, med mer), hvem som tok kontakt (om du er foreldre, en venn, barnet eller eleven selv, eller andre), om det gjelder barnehage eller grunnskole, og stikkord om hvorfor du tok kontakt (føler seg ensom, bli utfryst, blir utsatt for vold osv.). Ingen av opplysningene jeg lagrer kan identifisere deg om du ønsker å være anonym. 

Om du ønsker at jeg skal ringe deg tilbake eller sende mer informasjon på e-post, må jeg lagre kontaktinformasjonen din, men jeg gir ikke ut opplysninger om deg til andre. Kontaktinformasjon og annet informasjon om saken vil kun være tilgjengelig for mobbeombudet, og det vil ikke komme på noen postliste for arkivet. Det er med andre ord helt trygt, både å være anonym og å fortelle hvem du er. 

Rapportering og oversikt

Jeg rapporterer til politikerne i fylket, og da forteller jeg om hvor mange forespørsler jeg har fått, hva de gjelder, hvor gamle barna er, og om det er noen spesielle mønstre (gutter eller jenter, barnehage, barneskole eller ungdomsskole, private eller offentlige barnehager og skoler osv.). Jeg holder også en del foredrag og forteller om hva barn og unge opplever, men også dette er anonymt.

Sist oppdatert 21.01.2021