Mobbeombudet i sosiale media

Mobbeombudet bruker Facebook jevnlig - primært rettet mot foreldre og ansatte i barnehager, skoler og kommuner. Der vil du blant annet finne lenker til nyttige sider, og små filmsnutter med tips og fakta knyttet til det psykososiale miljøet i barnehager og skoler.

QR-kode til mobbeombudets Facebook-side

Sist oppdatert 02.01.2019