User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Motorsportsatsing i Trøndelag

Motorsportanlegg - Eksempelbilde fra Lånkebanen - Foto: Thor Brandt
Motorsportanlegg - Eksempelbilde fra Lånkebanen - Foto: Thor Brandt

Fylkestinget vedtok på møte i juni 2019 (sak 45/19): "Fylkestinget bevilger 1,5 mill. til motorsportsatsing i Trøndelag, blant annet bygging av tårn på Lånkebanen og støtte til flere anlegg med store arrangementer som for eksempel NM".

Det inviteres nå til å søke på ordningen motorsportsatsing i Trøndelag. Tilskuddet gjelder bare for 2019.

Krav til søker: 

Alle som eier og drifter motorsportanlegg hvor det i løpet av de siste 5 år har vært arrangert store nasjonale arrangement som NM, norgescup samt internasjonale motorsportstevner som EM og VM, kan søke. Det samme gjelder arrangører som er tildelt tilsvarende arrangement. Dokumentasjon på dette må følge søknaden. Selskaper og arrangører som deler ut utbytte til sine eiere kan ikke søke på ordningen.

Dette kan du søke om:

Tilskudd til relevant infrastruktur og anlegg. Ved eventuell søknad om spillemidler til tiltaket, må ikke samlet offentlig tilskudd overstige kontantutgiftene.
Maksimalt tilskudd: Inntil kr 500 000.

Kommunal støtte:

Kommunen hvor anlegget ligger må støtte arrangementet eller det aktuelle tiltaket. Støtteerklæring fra kommunen må følge søknaden.

Krav til søknaden:

Det benyttes elektronisk søknadsskjema og søknaden skal inneholde:

  • Kontaktopplysninger
  • Prosjektbeskrivelse
  • Kostnads- og finansieringsplan

Vedlegg:

  • Støtteerklæring fra kommune
  • Dokumentasjon på arrangement
  • Dokumentasjon på vedtekter som bekrefter at det ikke deles ut utbytte

Søknadsskjemaet for ordningen finnes på www.regionalforvaltning.no 

Søknadsfrist: 15.11.2019

Utbetaling av tilskuddet:

50 % av tilskuddet kan bli utbetalt på forskudd, og resten blir utbetalt ved framlagt regnskap.

Kontaktpersoner:

Kontaktpersoner knyttet til innholdet i søknaden:
Gisle Løseth, telefon: 901 67 748, e-post: gislo@trondelagfylke.no eller
Tove Helland Pedersen, telefon: 470 61 390, e-post: tovpe@trondelagfylke.no

Kontaktperson ved eventuelle tekniske utfordringer:
Bjarne Bull-Berg, telefon: 450 23 935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

Beskrivelsen av tilskuddsordningen finnes her

Sist oppdatert 09.10.2019