User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter

Siden 1979 er det satt av midler til løypetiltak og overnattingshytter i forbindelse med den årlige fordeling av overskudd fra Norsk Tipping som benyttes til idrettsformål. Formålet med midlene er å sikre at allmennheten fortsatt skal kunne ha tilgang til løyper og overnattingshytter som er viktige utgangspunkt for å kunne drive med fysisk aktivitet innen friluftsliv.

Søknadene blir først behandlet av Den Norske Turistforening (DNT), før departementet tildeler midler til konkrete prosjekt på grunnlag av mottatte søknader.

Tidligere var disse midlene øremerket løypetiltak og overnattingshytter i fjellet. Av nyere dato er muligheten for å søke om tilskudd til overnattingshytter i lavlandet eller kysten. For denne delen av ordningen kan søkere/ organisasjoner som er medlemmer av Norsk Friluftsliv søke. Disse 17 organisasjonene er:

Den Norske Turistforening
Forbundet KYSTEN
Skiforeningen
Norges Jeger og Fiskerf.
Norges Turmarsjforbund
KFUK-KFUM-speiderne
Norges Klatreforbund
Norsk Orientering
Norges Padleforbund
Røde Kors Hjelpekorps
Norges speiderforbund
4H Norge
Syklistenes landsforening
Kristen Idrettskontakt
Norsk Kennel Klub

Eksempel:
Et idrettslag som er medlem i Padleforbundet er berettiget søker for tilskudd til overnattingshytte i lavlandet eller kysten. Og en jeger- og fiskeforening tilsluttet jeger & fisk,kan søke på disse midlene til overnattingshytte.

Link til bestemmelser for ordningen:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/foresegner-om-tilskot-til-loypetiltak-i-fjellet-og-overnattingshytter---2018/id2612238/

Søknadsskjema finner dere her:
https://www.anleggsregisteret.no/loyper-i-fjellet-og-overnattingshytter/

Sist oppdatert 07.09.2018