Ut på tur med naboer i øst

Lærerike dager da Forum for friluftsliv i Trøndelag fikk besøk fra sine kollegaer i øst, både fra länsstyrelsen, regionen och kommuner i Västernorrland og Jämtland.

Det er press på naturen, både fra utbygging, klimaendringer og økt besøk. Det er derfor viktig med god planlegging på tvers. Godt vi har framsynte politikere som fikk sikret Ladestien, Malvikstien og Midtsandtangen. (Håper pengene til sikring tas inn i statsbudsjettet igjen.)

Som Mikael i Örnsköldsviks kommune sa: -Alla människor behöver 30 minuter i naturen. Hinner man inte? Då behöver man en timme.

Tusen takk til alle som bidro, både med innlegg, og til Marius Winge Austeen, Eigil Kosi Jahren, Arve Renå og Mattias Jansson for guiding. Og stor takk til Jean Esselström for initiativet.

Program

Nasjonalt pilegrimssenter

DNT Nord-Trøndelag

Trondheim kommune

Vesternorrland region

Sundsvall kommun

Örnsköldsvik kommun

Härnösands kommun

Norsk Friluftsliv

Folkehelse i Trøndelag

Innlegg av Jean Esselström Länsstyrelsen Västernorrland

1. Meningen med livet

2. Beyond Horizons

3. Friluftsliv för god folkhälsa

Arbetet med sociala medier och annan naturkommunikation 

Video fra oppholdet /Erik Engelro, Länsstyrelsen Västernorrland