Friluftslivets ferdselsårer -10 kommuner er i gang

I alt 10 kommuner og 25 personer deltok da Trøndelag fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for ny nasjonal satsing. Kommunene skal registrere sine ferdselsårer, og lage en plan for hvordan stier, turveier, skiløyper og padleleder skal ivaretas og utvikles.                                              Målet er å få flere ut på tur – ved å ha tilgang til godt merkede turruter i nærheten av der folk bor.