Kurskveld: Friluftsliv for barn og unge

Velkommen til digital kurskveld onsdag 19. januar kl. 18-20:30 på Teams. Kurskvelden er åpen for alle, men retter seg først og fremst mot friluftslivsorganisasjonene, idrettslag, friluftsrådene, frivillighetssentralene og kommunene.

Det blir flere spennende programposter, bla. om Frivillighetens år 2022 og prosjektet Friluftsaktiviteter for barn og unge i ferie og fritid. Kvelden avsluttes med informasjon om tilskudd til bla. friluftslivsaktivitet og skilting, stier og løyper.

Prosjektet Friluftsaktiviteter for barn og unge i ferie og fritid er et statlig finansiert prosjekt som har som mål å kartlegge og systematisk videreutvikle suksessrike friluftsaktiviteter for barn og unge i ferie og fritid. Prosjektet startet i januar 2019 og har varighet til desember 2022. I prosjektet har det kommet og vil fremdeles komme ny kunnskap om barn og unges friluftsliv. www.friluftsrad.no/arbeidsomrader/suksessrike-friluftsaktiviteter

Det er ingen påmelding til arrangementet. Trykk på lenken noen minutter før oppstart. Det er gratis å delta.

Klikk her for å delta i møtet

Program

Frivillighetens år, Line Nordkvelle

Friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid, Ingrid L. Wigestrand

SommerSkaun, Hanne Olden

SommerSkaun, Film

 

Tilskudd til friluftsliv, Thor Brandt

Thor Brandt thobr@trondelagfylke.no 995 42 452 og Oddveig Bredesen oddbr@trondelagfylke.no 415 42 249