Kurskveld spillemidler høsten 2022

Kurskvelder spillemidler høsten 2022

Her følger presentasjonen fra kurskveldene som handlet om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i september 2022. Kurskveldene er et samarbeid mellom Trøndelag Idrettskrets og Trøndelag fylkeskommune.

På kurset så gikk vi gjennom en spillemiddelsøknad. Dere søker gjennom anleggsregisteret.no og på nettstedet finner dere mye nyttig informasjon.
Fylkeskommunens hjemmesider har utfyllende informasjon. Der finner du blant annet sjekklisten.
Trøndelag Idrettskrets sin anleggsplan  finner du på deres hjemmesider.