Frivillighetens år 2022

«Frivillighetens år 2022» skal feire Norges viktigste lagarbeid. Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere blir invitert med for å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse om den, samt å få flere med.

 

Trøndelag fylkeskommune har opprettet en støtteordning med formål å bidra og motivere til at det blir gjennomført mindre / enkle tiltak eller arrangement for å markere viktigheten av frivillig arbeid i lokalsamfunnene i Trøndelag.
Søkerne må ha et ønske om å synliggjøre, drive rekrutteringsarbeid og / eller forebygge utenforskap. Målgruppen for støtteordningen er frivilligheten selv; herunder frivilligsentraler, lag, foreninger eller lignende hjemhørende i Trøndelag fylke som ønsker å markere frivillighetens år. Støtteordningen gjelder kun for 2022.

Tilskuddsordningen i regi av Trøndelag fylkeskommune har løpende søknadsfrist og maksimal søknadssum er kr. 25 000,- Dersom flere går sammen om å søke, evntuelt at et fylkesledd søker og søknaden inneholder flere tiltak, er maksimal søknadssum kr. 50 000,-. Det er viktig at retningslinjene for tilskuddsordningen blir lest nøye før du starter å søke på ordningen via det elektroniske søknadsskjemaet. 

Retningslinjer

Elektronisk søknadsskjema
Mer informasjon om Frivillighetens år finner du på den nasjonale siden 
Frivillighetens år 2022 (frivillighetensar.no)

Kontaktperson: 

Line Mari Nordkvelle
Rådgiver - ungdom og frivillighet
74 17 50 83 906 81 600
Sist oppdatert 05.04.2022