User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Prosjekter

Ressursportal

Ressursportalen har som formål å bidra til at kommunene og fylkeskommunene tar i bruk faktabasert kunnskap på tvers av mange fagfelt, inklusive folkehelse.

Fiskesprell

Trøndelag fylkeskommune arrangerer Fiskesprell-kurs som en del av det regionale folkehelsearbeidet.