User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Lokalsamfunnet må bekjempe ensomhet

Ungdata-undersøkelsen 2018 viste at ungdomsskoleelevene på Frøya er langt over landsgjennomsnittet når det gjelder ensomhet. 27 prosent av elevene har svart at de er ensomme, sammenlignet med 19 prosent på landsbasis. Rektor Sissel Østheim Strømøy og kommuneoverlege Ingrid Kristiansen mener at hele lokalsamfunnet på Frøya må bli flinkere til å se hverandre.