Foredrag fra samlinga i Trondheim 22. og 23. mars 2022 - Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023

Program og foredrag fra samlinga finner du her:

Program 
Foredrag:

Status for Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 og veien videre - Nina Kolbjørnsen, Helsedirektoratet

Implementering: 
Introduksjon til implementering - Trond Asmussen,  Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) 
Erfaringer fra  Midtre Gauldal - Kristin Myklevoll, Midtre Gauldal kommune
Erfaringer fra Namsos - Gunnhild Kaldahl, Namsos kommune

Workshop - kommunenes erfaringer med implementering i programarbeidet - Kirsti Sarheim Anthun og Siren Hope, INB NTNU
Fra prosjekt til systematisk utviklingsarbeid i kommunal hverdag - Ruca Maass, INB NTNU
Erfaringer fra Nærøysund - Pia Haugan Traa, Nærøysund kommune  
Frivilligheten som aktør
Frivilligheten som ressurs i folkehelsearbeid - Line Nordkvelle, Trøndelag fylkeskommune
Om Sammen på tur - Tamisha Kindberg, prosjektkoordinator, Norsk Friluftsliv
Erfaringer med samarbeid med frivillighet fra Inderøy kommune - Ida Staberg Gravås og Ingrid Stai Skjesol, Inderøy kommune
Erfaringer med samarbeid med frivillighet fra Ørland kommune - Anna Lyngstad, Ørland kommune 
Digitale verktøy for oversikt og for medvirkning 
Erfaringer med Friskus – oversikt for aktivitetstilbud - Ingvild R. Radwan, Levanger kommune  
Medvirkning ved bearbeidelse av ungdataundersøkelsene i Oppdal kommune​ –  Vigdis Thun, Oppdal kommune 
Erfaringer med digitale verktøy fra Rindal kommune - Elen Sandvik, Rindal kommune
Erfaringer med appen Elevtjenesten og Friskus - Pia Haugan Traa, Nærøysund kommune
Vi skal bli gode på digital medvirkning - Kristin Solhaug Næss, Trondheim kommune