Foredrag fra samlinga i Stjørdal 25. februar 2020 – Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023