Foredrag fra digital samling 23. februar 2021 - Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023