Erfaringskonferansen på Stiklestad 27. og 28. april 2023 - Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023

Trøndelag fylkeskommune arrangerte erfaringskonferanse for Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023.

Det var deltakere fra 18 forskjellige kommuner samt andre aktører som er involvert og interessert i arbeidet som deltok på konferansen.
Erfaringskonferansen ble arrangert for å ta et tilbakeblikk på hva som er gjort i Program for folkehelsearbeid i Trøndelag siden 2017, dele erfaringer og se på hva vi bør ta med oss videre. 

Programmet og foredrag fra konferansen finner du her: 

Program
Foredrag:
Status for Program for folkhelsearbeid i kommunene 2017-2027 Nina Kolbjørnsen, Helsedirektoratet

Om Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeidMonica Lillefjell, INB NTNU

Verdens beste skolegård. Medvirkningsprosesser i HeimSiv Tove Sødal og Tiffany Opsahl, Heim kommune

Erfaringer fra samskaping av folkehelsetiltak med ungdom i Trøndelags-kommuner Mari Sylte, NTNU

Erfaringer med forankringsarbeidIngrid Kristiansen, Frøya kommune

Introduksjon av implementeringsverktøyet - Lenke til verktøyet: https://implementere.no/
Siri Gammelsæther, RKBU

Evaluering. Fra kunnskap til handling Kari Jørgensen, Værnesregionen

Erfaringskonferansen - Trøndelag fylkeskommune