Foredrag- og nyhetsarkiv fra 27.09.17 til 23.08.18

Her har vi samlet opp eldre foredrag og nyhetssaker fra programmet

Samling på Hell 22. og 23. august 2018

Her finner du program og presentasjoner fra samlinga på Hell 22. og 23. august 2018:

Foredrag fra dialogmøter 20. og 22. mars. 2018

20. og 22. mars ble det gjennomført dialogmøter i henholdsvis Steinkjer og Trondheim. Under finner du foredragene fra disse. 

Vel gjennomførte idedugnader i Oppdal, på Frøya og i Namsos 13. desember 2017
Høsten 2017 ble det gjennomført idedugnader i Oppdal, på Frøya, og i Namsos, henholdsvis den 17. og 20. november og 13. desember. 

Oppdal 17. november 

Idedugnaden ble gjennomført den 17. november, med oppspill fra blant annet redningsmann Haakon Nordseth. Dugnaden ble omtalt i lokalavisa Opp. 

Frøya 20. november 

Tema på Frøyas idedugnad var «Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn» og dugnaden ble omtalt i lokalavisene Hitra-Frøya og Frøya nyheter. 

Nye Namsos 13. desember 

På idedugnaden i Nye Namsos tok man utgangpunkt i hybellivet og hvordan det oppleves for ungdom som flytter til byen. Dugnaden ble omtalt i Namdalsavisa. 

Iver trigget deltakerne med sannheten om hybellivet (Namdalsavisa, pluss-sak)

Samlinga i Trondheim 22. november 2017


Her ble steg 4: Planlegging og steg 6: Evaluering i Trøndelagsmodellen gjennomgått og sett i sammenheng.  

Samlinga var en blanding av foredrag og gruppearbeid om temaene. Tiltak fra kommuner ble brukt som case. Representanter fra FoU-miljøene deltok også på samlinga. 

  • Plan i denne sammenhengen omfattet plan for valgte tiltak. Oppfølging av idekonferansen. Hvordan konkrete tiltak kan planlegges, utvikles og settes i verk som forpliktende samarbeid mellom aktørene.
  • Evaluering defineres som å samle inn opplysninger på en systematisk måte for å undersøke om tiltak som er satt inn har hatt noen virkning, og hva slags virkning og hvordan denne virkningen eventuelt ble til. 

Samlinga på Hell den 22. mai 2017

Samlinga på Stjørdal fra 27. til 29. september 2017

Her er program og presentasjoner fra samlinga på Stjørdal fra 27. til 29. september. 

Sist oppdatert 02.08.2022