Folkehelse- og oppvekstprofiler for Trøndelag

En viktig del av folkehelsearbeidet er å ha oversikt over folkehelsa. Dette er en lovpålagt oppgave for både kommune og fylkeskommune. Folkehelse- og oppvekstprofilene er relevante hjelpemidler i dette arbeidet. Fylkeskommunen har også et ansvar for å understøtte kommunene i deres oversiktsarbeid.

Oversikten skal inneholde opplysninger og vurderinger av de seks følgende områdene:

a)           befolkningssammensetning
b)           oppvekst- og levekårsforhold
c)           fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
d)           skader og ulykker
e)           helserelatert atferd og
f)            helsetilstand.

Å samle inn og vurdere statistisk informasjon er en viktig del av oversiktsarbeidet, men det er også viktig å hente inne ikke-statistisk informasjon fra fagpersoner i kommunen. 

Folkehelseprofilene inneholder statistikk og vurdering av de nevnte temaområdene. 

Folkehelseprofiler:

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn er temaet for folkehelseprofilen 2020.

HER KAN DU SE FOLKEHELSEPROFILEN FOR TRØNDELAG 

Oppvekstprofiler:
Oppvekstprofilen er et verktøy som kan brukes i kommunal planlegging av barn og unges oppvekstmiljø, og ble lansert september 2020. Formålet med oppvekstprofilene er å samle oppdatert oppvekst-statistikk på ett sted og samtidig publisere statistikk som er unik for hver enkelt kommune.

HER KAN DU SE OPPVEKSTPROFILER FOR KOMMUNER 

ressursportal.no har vi samlet opp innhold som vil være nyttig i oversiktsarbeidet. Her er blant annet kommunenes oversiktsdokument samlet, og flere gode kilder på folkehelsefeltet. 

Sist oppdatert 08.10.2020