Folkehelseindikatorer for Trøndelag – visualisert

Her kan du finne informasjon og grafisk framstilt data ved hjelp av Power BI for den enkelte kommune og for Trøndelag fylke.

Den første lenken er en fylkesoversikt der fokuset er på fylket og hvordan dataene fordeles på alle kommuner. Den andre er en oversikt for den enkelte kommune i Trøndelag. Der kan du velge en kommune og følge den gjennom hele oversikten. Du kan velge kommune i menyen øverst til venstre i kommuneoversikten. 

Oversikt for Trøndelag

Oversikt for kommuner

Sist oppdatert 04.06.2020