Oversikt over folkehelsa

Digitalt oversiktsdokument folkehelse

Her finner du digitalt oversiktsdokument for folkehelse i Trøndelag

Folkehelse- og oppvekstprofiler for Trøndelag

Oversikt over folkehelsa er en viktig del av folkehelsearbeidet. Les mer om Folkehelseprofiler og oppvekstprofiler for Trøndelag her.

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)

Oversikt over de første delrapportene fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).