Oversikt over folkehelsa

Folkehelseprofil for Trøndelag

Tema for folkehelseprofilen for 2020 er sosialt bærekraftige lokalsamfunn. Les mer om Folkehelseprofilen for Trøndelag her.

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)

Oversikt over de første delrapportene fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).

Folkehelseindikatorer for Trøndelag

Her kan du finne informasjon og grafisk framstilt data for den enkelte kommune og for Trøndelag fylke.