Oversikt over folkehelsa

Folkehelse- og oppvekstprofiler for Trøndelag

Oversikt over folkehelsa er en viktig del av folkehelsearbeidet. Les mer om Folkehelseprofiler og oppvekstprofiler for Trøndelag her.

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)

Oversikt over de første delrapportene fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).

Folkehelseindikatorer for Trøndelag

Her kan du finne informasjon og grafisk framstilt data for den enkelte kommune og for Trøndelag fylke.