User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Oversikt over folkehelsa

Trygghet og trivsel i oppveksten er temaet for folkehelseprofilen 2019. 

HER KAN DU SE FOLKEHELSEPROFILEN FOR TRØNDELAG 

En viktig del av folkehelsearbeidet er å ha oversikt over folkehelsa. Dette er en lovpålagt oppgave for både kommune og fylkeskommune. Fylkeskommunen har også ett ansvar for å understøtte kommunene i deres oversiktsarbeid.

Oversikten skal inneholde opplysninger og vurderinger av de seks følgende områdene:

a)           befolkningssammensetning
b)           oppvekst- og levekårsforhold
c)           fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
d)           skader og ulykker
e)           helserelatert atferd og
f)            helsetilstand.

Å samle inn og vurdere statistisk informasjon er en viktig del av oversiktsarbeidet, men det er også viktig å hente inne ikke-statistisk informasjon fra fagpersoner i kommunen. 

ressursportal.no har vi samlet opp innhold som vil være nyttig i oversiktsarbeidet. Her er blant annet kommunenes oversiktsdokument samlet, og flere gode kilder på folkehelsefeltet. 

Sist oppdatert 21.03.2019