Samisk språkuke - uke 43

Uheldige feilstavelser på sørsamisk
Uheldige feilstavelser på sørsamisk - Illustrasjon av Katarina Lind

Denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt. Aaajege språk- og kultursenter har laget korte filmer hvor du kan lære enkle sørsamiske ord og uttrykk. Du får en leksjon for hver dag i uka, mandag til fredag. Velkommen!

Hver sekvens som blir lagt ut er i tilknytting til ord og uttrykk på disse plakatene. 

Mandag - Måanta 

Tirsdag - Dæjsta

 Onsdag - Gaskevåhkoe

Torsdag - Duarsta

Fredag - Bearjadahke

 

Kortfilmer for barn og unge

Ungdomsgruppa Gïeleviehkie, sørsamiske språkhjelpere, har laget korte filmer om samisk språk og kultur i Trøndelag. Filmene passer spesielt godt for barn og unge i grunnskolen. Filmene er korte og tar for seg ett tema i hver film. 

Temaene er: 

Gïeleviehkie

Reindrift 

Gapta

Fornorsking 

Joik 

Tiltaket er støttet av Sametinget.

Sist oppdatert 29.10.2021